18. okt.
kl. 19:00–20:15

Vi inviterer til foredrag med dr. Morten Mossige.

Meld meg på

Beskrivelse

Kveldens foredragsholder er dr. Morten Mossige, teknologisjef i ABB og professor II på UiS.

Bruk av industri-roboter er inne i en rivende utvikling. Historisk sett har bruk av industri-roboter vært forbeholdt de store bilprodusenter eller andre med høye, ensartede produksjonsvolum. Nå ser vi at bruk av industri-roboter blir tilgjengelig for andre industrisegmenter. Måten det lar seg gjøre på er nye måter å programmere robotene på, helt nye måter å håndter sikkerhet på samt at robotene nå er i stand til å operere mer autonomt.

Dette foredraget vil berøre noen av de viktige områdene som har bidratt til de siste års utvikling. Det vil også bli belyst noen av de etiske problemene som kan oppstå når roboter og mennesker skal jobbe tettere sammen.

Påmelding er ikke nødvendig. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna Fagråd Stavanger og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Arkeologisk museum UiS ligger i Peder Klows gate 30A i Stavanger.

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: ntvamail@ntva.ntnu.no eller telefon 73 59 54 63.