17. apr.
kl. 12.00–15.30

Utslipp fra anlegg som ikke har utslippspunkt? Hvordan kan de da dokumentere at de ikke slipper ut mer enn det miljøet tåler?

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Anlegg som har diffuse utslipp til vann er for eksempel komposteringsanlegg, mellomlagring, veganlegg og annen utendørs aktiviteter som kan medføre avrenning og utslipp til ytre miljø. De har ofte ikke konkrete tillatte utslippsmengder eller konsentrasjoner, men hvis de har det, hvordan skal de måle det? De har kanskje vedtak om at ikke noe skal slippes ut og at de skal ha risikovurdering. Hva skjer i praksis? Risikovurdering av ukjente konsentrasjoner og vannmengder er en øvelse hvor det ikke er utviklet veiledningsmateriell og dette fagtreffet gir innsikt i hvordan ulike typer virksomheter har løst kravet om risikovurdering av diffuse utslipp.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteleder: Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway