Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Risikoforståelse ved lekkasjer, brann og eksplosjon

19.–20. sep.Scandic Nidelven, TRONDHEIM

Konferansen for deg som ønsker å øke forståelsen av risikoen ved lekkasjer, brann og eksplosjon i petroleumsindustrien og nye energibærere

Viktig arena for sikkerhet

Tekna og programkomiteen ønsker velkommen til relansering av konferansen på Brann- og Eksplosjons sikring i petroleumsindustrien.

Konferansen er utviklet over 35 år i tett samarbeid med sentrale aktører fra forskningen, næringen og myndighetene og er en godt etablert arena for ny læring og erfaringsoverføring innen et meget viktig samfunnskritisk tema.

Industrien er i endring, bruk av nye energibærere er under opptrapping, dermed er det behov for ny kunnskap og læring.

Risikoforståelse

På oppfordring fra, og i samarbeid med næringen, tilbyr Tekna to faglige dager rettet mot risikoforståelse ved lekkasjer, brann- og eksplosjon og hva som faktisk skjer ved hendelser og hvordan sikre at hendelser ikke oppstår.

Konferansen er utviklet over 35 år i tett samarbeid med sentrale aktører fra forskningen, næringen og myndighetene og er en godt etablert arena for ny læring og erfaringsoverføring innen et meget viktig samfunnskritisk tema.

Programmet 2023

Programkomiteen har satt sammen et solid program som vil gi godt læring på fenomener, basisforståelse og teknisk sikkerhet.

Gjennom å delta vil du få økt kunnskap og risikoforståelse for hvordan begrense brann- og eksplosjonsrisiko, være seg olje- og gass, i batterier eller ved bruk av hydrogen.

Programmet vil også ta for seg faren ved utilsiktede lekkasjer fra stoffer som CO2 og ammoniakk. Viktigheten av design av anlegg vil være en gjennomgående rød tråd.

Del