25. aug.
kl. 08:45–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Hva kan avløpssektoren tilby og hvilke krav setter landbruket og helsesektoren?

Meld meg på

Seminaret arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Det er økende fokus på sirkulære løsninger innenfor avløpssektoren.

Dette er det oppmuntret til fra politisk hold både i EU og nasjonalt. Grunnen er et ønske om å redusere utslipp og fordi de mineralske kildene til viktige næringsstoffer for landbruket, som fosfor, kalium, sink og svovel, er begrenset. Norge har lenge vært gode på å felle fosfor, men fosfor utfelt med jern og aluminium er lite plantetilgjengelig.

På HIAS er det utviklet en metode for å felle fosfor i plantetilgjengelig form som struvit og organiske gjødselpellets. VEAS arbeider med å løsninger for å kunne resirkulere mere og IVAR har lenge laget mineralorganiske gjødselpellets (Minorgatm). I tillegg gir kildesortering av avløp spennende muligheter for å lage nye gjødselprodukter i flytende og fast form av urin og svartvann.

Men vil landbruket ha de nye avfallsbaserte gjødselproduktene? Hvilken påvirkning kan dette ha på tilførsel av næringsstoffer og tungmetaller til vassdrag? Hva skjer med medisinrester og andre stoffer som kan være skadelig for vannlevende organismer? Hva er utfordringene og hvilke krav må vi stille for at de sirkulære løsningene skal være trygge helsemessig og for vannmiljøet?

Få også med deg fagtreffet Avløpsslam – hva skjer ‘a? 15. februar >>

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her


 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Verdens vanndag 2021

22. mars
kl. 09:00–12:20
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

5. mai
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022