25. aug.
kl. 09:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Sirkulære løsninger for avløp - hva kan avløpssektoren tilby?

Meld meg på

Seminaret arrangeres i regi av Norsk vannforening

Det er økende fokus på sirkulære løsninger innenfor avløpssektoren. Dette er det oppmuntret til fra politisk hold både i EU og nasjonalt. Grunnen er et ønske om å redusere utslipp og fordi de mineralske kildene til viktige næringsstoffer for landbruket, som fosfor, kalium, sink og svovel, er begrenset. Norge må investere minst 330 milliarder kroner i opprusting av dagens VA-systemer. Hvordan kan fokus på sirkulære løsninger bidra?

På HIAS er det utviklet en metode for å felle fosfor i plantetilgjengelig form som struvit og organiske gjødselpellets. VEAS arbeider med løsninger for å kunne resirkulere mer og IVAR har lenge laget mineralorganiske gjødselpellets (MinorgaTM). I tillegg gir kildesortering av avløp spennende muligheter for å lage nye gjødselprodukter i flytende og fast form av urin og svartvann.

Men avløp inneholder mikroorganismer, tungmetaller og organiske forbindelser som vi ikke vil overføre til landbruk og vannmiljø. Hvordan kan vi sikre mot uønskete forbindelser i utslipp og nye gjødselprodukter og hvilke krav skal vi sette? Vil landbruket ha de nye gjødselproduktene?

Seminaret arrangeres i samarbeid med «Forum for sirkulær økonomi i Norsk avløpssektor» (NFR).

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk vannforening

Skriv ut

09:00 - 09:10

Velkommen

Petter D. Jenssen, NMBU

09:10 - 09:40

Integrering av nye sirkulære løsninger i dagens VA-systemer

Arve Heistad, NMBU og Georg Finsrud, Scanwater

09:40 - 10:00

Visjon

NN

10:00 - 10:05

Pause

10:05 - 10:50

Avløpsprodukter fra store norske renseanlegg - anvendelse i landbruk:

IVAR (MinorgaTM)
HIAS (Struvit)
VEAS (Slam, amonniumnitrat og veien videre)

IVAR, HIAS, VEAS

10:50 - 10:55

Spørsmål

10:55 - 11:00

Pause

11:00 - 11:30

Hållbar och sirkulär VA-forslag til den svenske regjering

Anders Finnson, Svenskt Vatten

11:30 - 12:00

Hvor går vi i Norge innen sirkulærøkonomi for VA?

Arne Harr, Norsk Vann

12:00 - 12:40

Lunsjpause

12:40 - 13:00

Hvilke påvirkninger kan nye avløpsprodukter ha på miljøet?

Trine Eggen, NIBIO

13:00 - 13:20

Fjerning av legemiddelrester og mikroforurensning fra avløpsvann i stor skala?

Klara Westling, Svenskt Vatten

13:20 - 13:40

Avfallsbehandling med mikrobølgepyrolyse

Nye muligheter for for slambehandling og positivt for landbruk og miljø

Petter H. Heyerdahl, NMBU

13:40 - 13:50

Pause

13:50 - 14:10

Hva er utfordringene og hvilke krav må vi stille?

Kine Martinsen, Miljødirektoratet

14:10 - 14:30

Nye gjødselprodukter i økologisk landbruk

Anne-Kristin Løes, NORSØK

14:30 - 14:50

Hvordan ser landbruket på nye gjødselprodukter fra avløp?

NN, Norges Bondelag

15:00

Oppsummering

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her


 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Grønn Lean

28.–29. sep.

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

14. okt.
kl. 09:00–16:00