31. aug.–1. sep.
Zoom, Nettbasert

Få innsikt i NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Meld meg på

Beskrivelse

Vi gjennomgår sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper:

  • Valg av kontraktsmodell – totalrådgivning, delte kontrakter eller gruppekontrakt

  • Valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag.

  • Budsjett- eller takpris

  • Reglene om betaling og tilbakehold av honorar

  • Inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse

  • Tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?

  • Endringsreglene

  • Og mer.

Dette kurset samkjøres med NITO, RIF og NBEF, der Quality Norway er teknisk arrangør.

Mer informasjon og påmelding på qualitynorway.no

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30