26. mai
kl. 17:00–20:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til en felles samling for samtlige representanter og varaer på fagsiden. Sakene som kommer opp på R-møtet 2021 vil i denne samlingen bli gjennomgått og diskutert.

Meld meg på

Du som er valgt til representant eller vararepresentant for fagsiden på Teknas R-møte 2021 må sette deg inn i sakene som skal være tema på møtet. På dette møtet får du anledning til å treffe de andre representantene og medlemmene av Fagutvalget. For å få størst mulig gjennomslag, bør fagsiden være samsnakket før R-møtet.

Selv om du foreløpig er vararepresentant er det viktig at du stiller på dette forberedelsesmøtet . Vara rykker opp når representanter av ulike grunner ikke kan delta, og erfaringsmessig skjer det ved hvert R-møte.

For å få til et godt og konstruktivt møte oppfordrer vi til at dere før møtet 26. mai setter dere inn i sakene, både fagsiden og de andres.

Les mer om Representanskapsmøtet 2021 her >>

Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til arrangementet i forkant av møtet.

Vel møtt!

Skriv ut

17:00 - 20:00

Tentativ agenda

Innledning ved FU

Gjennomgang av dagsorden, spørsmål og diskusjon

Diskusjon av «Tekna realiserer bærekraftsmålene»

Gruppearbeid

Oppsummering og praktiske avklaringer

20:00 - 20:30

Frivillig mingling og uformell prat