20. mai
kl. 13:00–18:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til en felles samling for samtlige representanter på lønns- og interessesiden i Tekna Stat, Privat og Kommune. Sakene som kommer opp på R-møtet 2021 vil i denne samlingen bli gjennomgått og diskutert. Det er er nylig besluttet at denne samlingen likevel av smittevernhensyn må gjennomføres digitalt.

Meld meg på

Du som er valgt til representant/vararepresentant for lønns- og interessesiden på Teknas R-møte 2021, må sette deg inn i sakene som skal være tema på møtet. For å få størst mulig gjennomslag, bør i tillegg lønns- og interessesiden i størst mulig grad være koordinert. Selv om du kun er valgt som vararepresentant til R-møtet, er det like viktig at du stiller på dette forberedelsesmøtet den 20. mai. Dette fordi erfaringsmessig har vi alltid et forfall av representanter.

For å få til et godt og konstruktivt møte oppfordrer vi at dere før møtet 20. mai setter dere inn i sakene til R-møtet. Det er viktig at alle valgte representanter er godt forberedt.

Møtet 20. mai begynner med møtestart kl 13 og varer til ca kl 18. Dessverre blir det også denne gangen en heldigital gjennomføring, slik at alle måltider tilknyttet arrangementet vi har invitert til utgår. Det blir en heldigital gjennomføring.

For mer informasjon om R-møtet, les mer her, og for påmelding logg deg inn på https://www.tekna.no/tvkurs

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen, vil bli sendt ut på e-post dagen før.

Reiseregning

Vi endret arrangementet fra fysisk til digitalt den 26. april av smittevernhensyn. Dersom du allerede har bestilt reise til Lillestrøm, kanseller den. Dersom du har hatt utlegg til bestilling av reise til arrangementet, så har Tekna en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna; reise@tekna.no. Merk kravet med 21269/arb.

Skriv ut

Torsdag 20. mai

13:00 - 18:00

Gjennomgang av aktuelle saker til R21 - Presentasjon og diskusjon.