"R – Betongrehabilitering" er et trinn på kompetansestigen til produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering i henhold til krav til kompetanse i norsk standard.

Meld meg på

Kompetansebevis i utførelsesklasse 1, 2 og 3 tildeles alt avhengig av forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og kombinasjon av kurs godkjent av Betongopplæringsrådet.

Det er begrenset med antall plasser – maks antall deltakere på kurset er 40 stk.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis deles ut etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kursene må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Om du trenger hotell, bestilles dette av hver enkelt deltaker selv. Ring hotellet på tlf. 63 92 61 00 for rombestilling.
Rom/frokost kr. 1250; per person i enkeltrom.

Skriv ut

Mandag 2. desember

08:45 - 09:15

Registrering av deltakerne

09:15 - 09:30

Åpning, innledning

 • Orientering om kurset, krav til kompetansebevis
 • Dokumentasjon av forkunnskaper og relevant praksis

09:30 - 10:00

Betongkonstruksjoner - konstruksjonsforståelse

 • Betongens historie
 • Betongens sammensetning
 • Virkemåte armert betong (slakk-/spennarmering)
 • Konstruksjonsforståelse

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:45

Skademekanismer

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Klorider
 • Frostskader
 • Fysiske angrep
 • Alkaliereaksjoner
 • Utluting
 • Syreangrep
 • Sulfat- /nitratangrep
 • Biologisk nedbryting
 • Belastningsskader

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Feil ved prosjektering og utførelse

 • Miljøpåvirkning
 • Materialvalg
 • Detaljløsninger
 • Utstøping
 • Overdekning
 • Vannavrenning
 • Fuger
 • Etterbehandling
 • Utvikling av bestandighetskrav i standarden

12:30 - 13:15

Lunsj

13:15 - 14:00

Eksempler på skader

 • Eksempler på ulike skader på bruer, kaier, fasader, master, parkeringshus, dammer etc.

14:00 - 14:30

Gruppediskusjon - Nedbrytningsmekanismer

14:30 - 15:15

Rammebetingelser - lover og forskrifter

 • PBL
 • AML
 • Lov om kulturminner
 • Forurensningsloven
 • Lov om offentlig anskaffelse
 • Lov om håndverkertjenester
 • Byggherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • SAK 10 og TEK 10
 • Arbeidstilsynets forskrifter

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:00

Rammebetingelser - standarder

 • NS-EN 1504 del 1 til 10
 • NS-EN 1990, 1991 og 1992 + NA
 • NS 3420
 • NS-EN 13670+NA
 • NS-EN 206+NA
 • NS 14487 del 1 og 2 + NA
 • NS-EN 12696
 • Kompetansekrav
 • Kontraktstandarder
 • NS 3424, NS 8400, NS 8401, NS 8430

16:00 - 16:30

Rehabiliteringsprosessen

 • Tilstandsanalyse
 • Reparasjonsstrategi
 • Prosjekteringsfasen
 • Utførelsesfasen
 • Bruksfasen
 • Prøveprosjekt

16:30 - 16:45

Pause

16:45 - 17:30

Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 - Valg av metode

 • Gjennomgang / oppbygging av standarden
 • Prosjektfaser
 • Reparasjonsstrategi
 • Beskrivelse av ulike utbedringsprinsipp
 • Beskrivelse av ulike reparasjonsmetoder
 • Levetidskostnad

17:30

Slutt for dagen

Tirsdag 3. desember

08:00 - 08:45

Tilstandskontroll

 • NS 3424/SVV-håndbok
 • Analysenivåer
 • Faseinndeling
 • Planleggingsfase
 • Vurderingsfase
 • Rapportering
 • Tilstandsgrad / konsekvensgrad
 • NS-EN 1504-9
 • Betydningen av tilstabdsanalyse

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

Undersøkelsesmetoder ved tilstandsanalyse

 • Visuell kontroll
 • Bomkontroll
 • Overdekning
 • Karbonatisering
 • Kloridinnhold/kloridprofil
 • Potensialmåling
 • Rissvidde
 • Heftfasthet
 • Trykkfasthet
 • Armeringstilstand
 • Strukturanalyse - plan-/tynnslip
 • Malingsprøve

09:45

Gruppediskusjon: Tilstandsanalyse

10:15 - 11:15

Forbehandling

 • Hovedinndeling i mekaniske, kjemiske og termiske metoder
 • Tørr-/våtsandblåsing
 • Vakuumblåsing
 • Sandvasking
 • Høytrykkspyling
 • Lavtrykkspyling
 • Lettblåsing med kalk
 • Tørrisrensing
 • Sliping
 • Fresing
 • Blastring
 • Nåle-/prikkhamring
 • Flammerensing
 • Kjemisk malingsfjerning
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:15

Fjerning av betong

 • Kriterier for fjerning av betong
 • Konsekvens for bæreevne
 • Håndmeisling
 • Elektrisk meisling eller med lufthammer
 • Vannmeisling
 • Fresing
 • Miniblastring
 • Sårutforming
 • Rengjøring av armeringen
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Mørtling / håndmørtel

 • Mørtel, heftbro og korrosjonsbeskyttelse
 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3, 4, 7 og 10 + NA

13:45 - 14:15

Tørrsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:00

Utstøping med betong / våtsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 206 + NA
 • NS-EN 13670 + NA
 • NS-EN 14487 del 1 og 2 + NA

15:00 - 15:30

Gruppediskusjon / eksempel: Reparasjon

15:30 - 16:15

Reparasjon i vann

 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse for ulike metoder
 • Rørstøp
 • Rescon-metoden
 • Injeksjon med forflytting
 • Bruk av epoksymørtel
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:15

Reparasjon av riss og sprekker

 • Døde, levende og betente riss
 • Tolking av risstype
 • Pensling
 • Gjenstøping
 • Forsegling
 • Fuging
 • Krav til materiale, utførelse og utstyr
 • HMS
 • NS-EN 1504-5 og 10 + NA

17:15

Slutt for dagen

Onsdag 4. desember

08:00 - 09:30

Overflatebehandling

 • Hydrofoberende impregnering
 • Impregnering
 • Filmdannende maling/belegg
 • Materialegenskaper
 • Funksjonskrav
 • Porefylling
 • Krav til utførelse
 • HMS
 • NS-EN 1504 2 og 10 + NA

09:30 - 09:45

Pause

09:45 - 10:15

Gruppediskusjon: Overflatebehandling

10:15 - 11:00

Realkalisering

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS
 • CEN/TC 14038-1

11:00 - 11:30

Kloriduttrekk

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS

11:30 - 11:45

Pause

11:45 - 12:30

Katodisk beskyttelse

 • Virkemåte
 • Ulike anodesystemer
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Beskyttelseskriterier
 • Drift, styring og overvåking
 • Kontroll
 • HMS
 • NS-EN 12696

12:30 - 13:15

Lunsj

13:15 - 14:15

Katodisk beskyttelse forts.

14:15 - 14:45

Gruppediskusjon: Elektrokjemiske metoder

14:45 - 15:00

Etterisolering

 • Effekt ved etterisolering
 • Metoder
 • Krav til utførelse
 • Fordeler / ulemper

15:00 - 15:30

Forsterkning av betongkontruksjoner

 • Forsterkning med karbonfiber
 • Forsterkning med stålplater
 • Påstøp/samvirke
 • Ekstern oppspenning
 • Fordeler og ulemper ved ulike metoder
 • Krav til materialer, utførelse og utstyr
 • HMS

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 16:30

Beskrivelse / konkurransegrunnlag

 • NS 3450
 • Oppbygging av konkurransegrunnlag
 • Hensikt
 • Teknisk del og genrell del
 • Hjelpemidler (SVV/RIF/NB)

16:30 - 17:00

Måleregler

 • Måleregler for mekanisk reparasjon komplett
 • Måleregler for mekanisk reparasjon
 • Deloperasjoner
 • Måleregler for forbehandling, porefylling
 • Måleregler for realkalisering og kloriduttrekk
 • Måleregler for katodisk beskyttelse
 • Måleregler for overflatebehandling
 • Oppmåling/mengderegulering

17:00

Slutt for dagen

Torsdag 5. desember

08:00 - 09:00

Kalkulasjon

 • Kalkulasjonsmetoder
 • Personalkostnader
 • Kostnader utstyr / maskiner
 • Materialkostnader
 • Rigg og drift
 • Andre kostnader
 • Kalkylekontroll
 • Etterkalkyle
 • Eksempel

09:00 - 09:30

Gruppediskusjon: Kalkulasjon

09:30 - 09:45

Pause

09:45 - 10:30

Planlegging av arbeidene

 • Kontraktsgjennomgang
 • Kontrakt
 • Garantier
 • Forhold til under-/sideentreprenør
 • Vurdering av utstyrsbehov
 • Fremdriftsplan
 • Ressursplan
 • SHA/HMS
 • Materialbestilling
 • Rutiner
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekthåndbok
 • Dokumenthåndtering

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

Rigg og drift

 • Betydningen av god rigg og drift
 • Viktige forhold knyttet til byggherren, brukere og omgivelser
 • Riggområde
 • Riggutstyr
 • Tilkomst/adkomst
 • Sikring/tildekking
 • Varsling/informasjon
 • Sikkerhetsklarering
 • Eksempler

11:30 - 11:45

Pause

11:45 - 12:15

HMS - SHA

 • Generelt (historie, begreper, betydning, statistikk)
 • Lover og forskrifter
 • SHA-plan
 • Roller og ansvarslinjer
 • Forhåndsmelding
 • Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder
 • Spesielle utfordringer ved rehabilitering
 • Forslag til tiltak/eksempler

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Avfallshåndtering

 • Generelt om ytre miljø
 • Påvirkning på ytre miljø ved betongrehabilitering
 • Lover og forskrifter
 • Avfallsplan
 • Miljøkartlegging
 • Materialprøver
 • Avfallshåndtering og kildesortering
 • Dokumentasjon

13:45 - 14:30

Gjennomføring av arbeidene

 • NS-EN 1504-10 + NA
 • Roller i prosjektet
 • Møter
 • Daglig drift
 • Dokumentasjon
 • Oppmåling
 • Endringer
 • Regningsarbeider
 • Varsling
 • HMS-gjennomføring
 • Økonomioppfølging
 • Fremdriftsoppfølging

14:30 - 15:00

Gruppediskusjon: Prosjektplanlegging og gjennomføring

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Kontroll og prøving

 • Kvalitetsplan
 • Kontrollplan
 • Krav til kompetanse
 • Kontrollklasser / kontrollomfang
 • Uavhengig kontroll
 • Kontrollrutiner
 • Kontrollmetoder
 • Kontrolljournal
 • Dokumentasjon
 • Avvikshåndtering
 • NS-EN 1504-serien
 • RIF-veiledning

16:15 - 17:00

Kontroll og prøving forts.

17:00 - 17:20

Prosjektevaluering

 • Sluttrapport
 • Overlevering/overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Prosjektevaluering
 • Sluttdokumentasjon

17:20

Slutt for dagen

Fredag 6. desember

08:00 - 11:30

Avsluttende eksamen

Hjelpemidler: Kursmateriell + eventuelt NS
NB! Si i fra på forhånd hvis lese- og/eller skrivevansker etc.

11:30

Kurs slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00