R1- og R2-kursene er slått sammen til ett R-kurs. I den sammenheng har vi laget en ny lærebok som dekker nye standarder og hele fagområdet.

Meld meg på

Det er begrenset med antall plasser - og max antall deltakere på kurset er 35 stk.

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

NB! Om du trenger hotell, bestilles dette av hver enkelt deltaker selv. Ring hotellet på 63 94 94 94 for rombestilling.

Skriv ut

Mandag 11. desember

09:00

Registrering av deltakerne

09:15 - 09:15

Åpning, innledning

 • Orientering om kurset, krav til kompetansebevis
 • Dokumentasjon av forkunnskaper og relevant praksis

Jan Lindland, Stærk & Co. AS

09:30

Betongkonstruksjoner - konstruksjonsforståelse

 • Betongens historie
 • Betongens sammensetning
 • Virkemåte armert betong (slakk-/spennarmering)
 • Konstruksjonsforståelse

Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS

10:00

Pause

10:15

Skademekanismer

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Klorider
 • Frostskader
 • Fysiske angrep
 • Alkaliereaksjoner
 • Utluting
 • Syreangrep
 • Sulfat- /nitratangrep
 • Biologisk nedbryting
 • Belastningsskader

Jon Luke, Norconsult AS

11:45

Pause

12:00

Feil ved prosjektering og utførelse

 • Miljøpåvirkning
 • Materialvalg
 • Detaljløsninger
 • Utstøping
 • Overdekning
 • Vannavrenning
 • Fuger
 • Etterbehandling
 • Utvikling av bestandighetskrav i standarden

Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS

12:30

Lunsj

13:15

Eksempler på skader

 • Eksempler på ulike skader på bruer, kaier, fasader, master, parkeringshus, dammer etc.

Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS og Jan Lindland, Stærk & Co. AS

14:00

Gruppediskusjon - Nedbrytningsmekanismer

v/Jan Lindland

14:30

Rammebetingelser - lover og forskrifter

 • PBL
 • AML
 • Lov om kulturminner
 • Forurensningsloven
 • Lov om offentlig anskaffelse
 • Lov om håndverkertjenester
 • Byggherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • SAK 10 og TEK 10
 • Arbeidstilsynets forskrifter

Jan Lindland, Stærk & Co. AS

15:15 - 15:15

Pause

15:30

Rammebetingelser - standarder

 • NS-EN 1504 del 1 til 10
 • NS-EN 1990, 1991 og 1992 + NA
 • NS 3420
 • NS-EN 13670+NA
 • NS-EN 206+NA
 • NS 14487 del 1 og 2 + NA
 • NS-EN 12696
 • Kompetansekrav
 • Kontraktstandarder
 • NS 3424, NS 8400, NS 8401, NS 8430

Jan Lindland, Stærk & Co. AS

16:00

Pause

16:15

Rehabiliteringsprosessen

 • Tilstandsanalyse
 • Reparasjonsstrategi
 • Prosjekteringsfasen
 • Utførelsesfasen
 • Bruksfasen
 • Prøveprosjekt

Jon Luke, Norconsult AS

16:45

Pause

17:00

Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 - Valg av metode

 • Gjennomgang / oppbygging av standarden
 • Prosjektfaser
 • Reparasjonsstrategi
 • Beskrivelse av ulike utbedringsprinsipp
 • Beskrivelse av ulike reparasjonsmetoder
 • Levetidskostnad

Jan Lindland, Stærk & Co, AS

17:45

Slutt for dagen

Tirsdag 12. desember

08:00

Tilstandskontroll

 • NS 3424/SVV-håndbok
 • Analysenivåer
 • Faseinndeling
 • Planleggingsfase
 • Vurderingsfase
 • Rapportering
 • Tilstandsgrad / konsekvensgrad
 • NS-EN 1504-9
 • Betydningen av tilstabdsanalyse

Lars Edvard Bergdal, Høyer Finseth AS

08:45

Pause

09:00

Undersøkelsesmetoder ved tilstandsanalyse

 • Visuell kontroll
 • Bomkontroll
 • Overdekning
 • Karbonatisering
 • Kloridinnhold/kloridprofil
 • Potensialmåling
 • Rissvidde
 • Heftfasthet
 • Trykkfasthet
 • Armeringstilstand
 • Strukturanalyse - plan-/tynnslip
 • Malingsprøve

Lars Edvard Bergdal, Høyer Finseth AS

09:45

Pause

10:00

Gruppediskusjon: Tilstandsanalyse

v/Lars Edvard Bergdal, Høyer Finseth AS

10:30

Forbehandling

 • Hovedinndeling i mekaniske, kjemiske og termiske metoder
 • Tørr-/våtsandblåsing
 • Vakuumblåsing
 • Sandvasking
 • Høytrykkspyling
 • Lavtrykkspyling
 • Lettblåsing med kalk
 • Tørrisrensing
 • Sliping
 • Fresing
 • Blastring
 • Nåle-/prikkhamring
 • Flammerensing
 • Kjemisk malingsfjerning
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

Geir Lunde, Skanska AS

11:30

Pause

11:45

Fjerning av betong

 • Kriterier for fjerning av betong
 • Konsekvens for bæreevne
 • Håndmeisling
 • Elektrisk meisling eller med lufthammer
 • Vannmeisling
 • Fresing
 • Miniblastring
 • Sårutforming
 • Rengjøring av armeringen
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

Geir Lunde, Skanska AS

12:30

Lunsj

13:15

Mørtling / håndmørtel

 • Mørtel, heftbro og korrosjonsbeskyttelse
 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3, 4, 7 og 10 + NA

Trond Helgedagsrud, Mapei AS

14:00

Pause

14:15

Tørrsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

Trond Helgedagsrud, Mapei AS

14:45

Utstøping med betong / våtsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 206 + NA
 • NS-EN 13670 + NA
 • NS-EN 14487 del 1 og 2 + NA

Trond Helgedagsrud, Mapei AS

15:15

Pause

15:30

Gruppediskusjon / eksempel: Reparasjon

v/Trond Helgedagsrud

16:00

Reparasjon i vann

 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse for ulike metoder
 • Rørstøp
 • Rescon-metoden
 • Injeksjon med forflytting
 • Bruk av epoksymørtel
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

Paul Stavem, Mapei AS

16:45

Pause

17:00

Reparasjon av riss og sprekker

 • Døde, levende og betente riss
 • Tolking av risstype
 • Pensling
 • Gjenstøping
 • Forsegling
 • Fuging
 • Krav til materiale, utførelse og utstyr
 • HMS
 • NS-EN 1504-5 og 10 + NA

Paul Stavem, Mapei AS

17:45

Slutt for dagen

Onsdag 13. desember

08:00

Overflatebehandling

 • Hydrofoberende impregnering
 • Impregnering
 • Filmdannende maling/belegg
 • Materialegenskaper
 • Funksjonskrav
 • Porefylling
 • Krav til utførelse
 • HMS
 • NS-EN 1504 2 og 10 + NA

Paul Stavem, Mapei AS

09:30

Pause

09:45

Gruppediskusjon: Overflatebehandling

v/Paul Stavem

10:15

Realkalisering

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS
 • CEN/TC 14038-1

Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS

11:00

Kloriduttrekk

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS

Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS

11:30

Pause

11:45

Katodisk beskyttelse

 • Virkemåte
 • Ulike anodesystemer
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Beskyttelseskriterier
 • Drift, styring og overvåking
 • Kontroll
 • HMS
 • NS-EN 12696

Trond Østmoen, Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS

12:30

Lunsj

13:15

Katodisk beskyttelse forts.

Trond Østmoen, Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS

14:00

Pause

14:15

Gruppediskusjon: Elektrokjemiske metoder

v/Trond Østmoen

14:45

Etterisolering

 • Effekt ved etterisolering
 • Metoder
 • Krav til utførelse
 • Fordeler / ulemper

Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS

15:00

Forsterkning av betongkontruksjoner

 • Forsterkning med karbonfiber
 • Forsterkning med stålplater
 • Påstøp/samvirke
 • Ekstern oppspenning
 • Fordeler og ulemper ved ulike metoder
 • Krav til materialer, utførelse og utstyr
 • HMS

Trond Østmoen, Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS

15:30

Pause

15:45

Beskrivelse / konkurransegrunnlag

 • NS 3450
 • Oppbygging av konkurransegrunnlag
 • Hensikt
 • Teknisk del og genrell del
 • Hjelpemidler (SVV/RIF/NB)

Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS

16:30

Pause

16:45

Måleregler

 • Måleregler for mekanisk reparasjon komplett
 • Måleregler for mekanisk reparasjon
 • Deloperasjoner
 • Måleregler for forbehandling, porefylling
 • Måleregler for realkalisering og kloriduttrekk
 • Måleregler for katodisk beskyttelse
 • Måleregler for overflatebehandling
 • Oppmåling/mengderegulering

Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS

17:15

Slutt for dagen

Torsdag 14. desember

08:00

Kalkulasjon

 • Kalkulasjonsmetoder
 • Personalkostnader
 • Kostnader utstyr / maskiner
 • Materialkostnader
 • Rigg og drift
 • Andre kostnader
 • Kalkylekontroll
 • Etterkalkyle
 • Eksempel

Erlend Holtermann, Ypsilon Contractors AS

09:00

Gruppediskusjon: Kalkulasjon

v/Erlend Holtermann

09:30

Pause

09:45

Planlegging av arbeidene

 • Kontraktsgjennomgang
 • Kontrakt
 • Garantier
 • Forhold til under-/sideentreprenør
 • Vurdering av utstyrsbehov
 • Fremdriftsplan
 • Ressursplan
 • SHA/HMS
 • Materialbestilling
 • Rutiner
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekthåndbok
 • Dokumenthåndtering

Christoffer Astrup, Consolvo AS

10:30

Pause

10:45

Rigg og drift

 • Betydningen av god rigg og drift
 • Viktige forhold knyttet til byggherren, brukere og omgivelser
 • Riggområde
 • Riggutstyr
 • Tilkomst/adkomst
 • Sikring/tildekking
 • Varsling/informasjon
 • Sikkerhetsklarering
 • Eksempler

Stig Arne Lerfald, Park & Anlegg AS

11:30

Pause

11:45

HMS - SHA

 • Generelt (historie, begreper, betydning, statistikk)
 • Lover og forskrifter
 • SHA-plan
 • Roller og ansvarslinjer
 • Forhåndsmelding
 • Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder
 • Spesielle utfordringer ved rehabilitering
 • Forslag til tiltak/eksempler

Stig Arne Lerfald, Park & Anlegg AS

12:15

Lunsj

13:00

Avfallshåndtering

 • Generelt om ytre miljø
 • Påvirkning på ytre miljø ved betongrehabilitering
 • Lover og forskrifter
 • Avfallsplan
 • Miljøkartlegging
 • Materialprøver
 • Avfallshåndtering og kildesortering
 • Dokumentasjon

Stig Arne Lerfald, Park & Anlegg AS

13:45

Gruppediskusjon: Prosjektplanlegging

v/Christoffer Astrup

14:15

Gjennomføring av arbeidene

 • NS-EN 1504-10 + NA
 • Roller i prosjektet
 • Møter
 • Daglig drift
 • Dokumentasjon
 • Oppmåling
 • Endringer
 • Regningsarbeider
 • Varsling
 • HMS-gjennomføring
 • Økonomioppfølging
 • Fremdriftsoppfølging

Christoffer Astrup, Consolvo AS

15:00

Pause

15:15

Kontroll og prøving

 • Kvalitetsplan
 • Kontrollplan
 • Krav til kompetanse
 • Kontrollklasser / kontrollomfang
 • Uavhengig kontroll
 • Kontrollrutiner
 • Kontrollmetoder
 • Kontrolljournal
 • Dokumentasjon
 • Avvikshåndtering
 • NS-EN 1504-serien
 • RIF-veiledning

Stig Arne Lerfald, Park & Anlegg AS

16:00

Pause

16:15

Kontroll og prøving forts.

Stig Arne Lerfald, Park & Anlegg AS

17:00

Gruppediskusjon: Kontroll og prøving

v/Stig Arne Lerfald

17:30

Slutt for dagen

Fredag 15. desember

08:00

Prosjektevaluering

 • Sluttrapport
 • Overlevering/overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Prosjektevaluering
 • Sluttdokumentasjon

Christoffer Astrup, Consolvo AS

08:30

Avsluttende eksamen

Hjelpemidler: Kursmateriell + eventuelt NS
NB! Si i fra på forhånd hvis lese- og/eller skrivevansker etc.

12:00

Slutt / lunsj

Avbestillingsgebyr:
Avbestillingsgebyret kr.1500,- gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotellpakke:
Dette er obligatorisk og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris.

Det er begrenset med antall plasser - og max antall deltakere på kurset er 35 stk.

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 900,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Avbestillingsgebyr:
Avbestillingsgebyret kr.1500,- gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotellpakke:
Dette er obligatorisk og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris.

 • Christoffer Astrup

  Prosjektleder

  Consolvo AS

 • Lars Edvard Bergdal

  Avdelingsleder

  Høyer Finseth AS

 • Trond Helgedagsrud

  Mapei AS

 • Erlend Holtermann

  sivilingeniør

  Ypsilon Contractors AS

 • Hilde Rannem Isaksen

  Avdelingsleder

  Norconsult AS Hovedkontor

 • Stig Arne Lerfald

  Park & Anlegg AS

 • Jan Lindland

  daglig leder

  Stærk & Co AS

 • Jon Luke

  Sivilingeniør

  Norconsult AS Hovedkontor

 • Geir Lunde

  Skanska Norge AS

 • Ole Kristian Prestrud

  ingeniør

  Hjellnes Consult AS

 • Paul Stavem

  Manager Construction line

  Mapei AS

 • Trond A Østmoen

  sivilingeniør

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS