Protonbehandling av kreft reduserer langtidsbivirkningene fra strålebehandling i forhold til ordinær strålebehandling. Ved at strålingen blir betre tilpassa til kreftvevet, blir det gitt mindre stråling til det friske vevet. Kom og hør dette interessante foredraget med Professor Olav Mella, Klinisk institutt II, Universitetet i Bergen/ Avdelingsdirektør ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus.

Meld meg på

Beskrivelse

Det er et mål å redusere senskader så mye som mulig, og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Siden protonbehandling kan være mer skånsom enn ordinær strålebehandling, er den mellom anna godt eigna for barn og unge siden deres friske vev er mer følsomt for stråling. Men behandlingen vil også være viktig for voksne med lang forventa levetid.

Protonterapi er en form for partikkelterapi der protoner akselereres og styres med presisjon mot kreftvevet. En av fordelene er at det friske vevet rundt kreftsvulsten blir utsatt for langt mindre stråledoser enn når man bruker fotonstråling.

Mella vil i tillegg til selve teknologien, orientere om planleggingen av senteret i Bergen som skal stå ferdig 2023-24.

Velkommen til et interessant foredrag!

Etter foredraget blir det servert suppe, for de som vil være igjen.

Dette foredraget er et samarbeid mellom NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Tekna Bergen avdeling

Finn frem:

Nansensenteret, Thormøhlensgate 47