9. des.
kl. 11:00–12:00

Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte der vi setter fokus på store og komplekse utbyggingsprosjekter.

Meld meg på

Beskrivelse

Hvordan kan konsulenter og rådgivende ingeniører bidrar til at store utbyggingsprosjekter planlegges og gjennomføres innenfor fastsatte rammer?

Vi ser stadig at teknologisk utfordrende prosjekter blir dyrere og tar lenger tid å gjennomføre enn planlagt. Er styringsverktøyene og beregningene på forhånd gode nok, eller er det mangel på kompetanse i gjennomføringsfasen og/eller manglende erfarings-overføring fra tidligere prosjekter?

Vil du lære mer om prosjekteierstyring

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30