31. jan.–1. feb. 2018

Bli trygg i rollen og styrk din kompetanse innen prosjektfaget.

Meld meg på

Prosjekt som arbeidsform er stadig mer utbredt, og prosjektkompetanse er etterspurt. Når stadig flere oppgaver og arbeidsprosesser gjennomføres i økende grad i form av prosjektarbeid er innsikt i fagterminologi og metoder avgjørende for dine karrierevalg.

Kurset passer for deg som er ny i rollen som prosjektkoordinator eller som i liten grad har arbeidet i prosjekter, og som ønsker å bli tryggere i din rolle.

Åtte viktige tema på kurset:

 • Forutsetninger for et vellykket prosjekt
 • Prosjektteori med praktisk fokus, og målformulering
 • Sammenhengen mellom ulike prosjektfaser
 • Innføring i prosjektplanlegging
 • Prosjektrapportering
 • Hvordan møte ulike personligheter i et prosjektteam
 • Prosjektmøter og møteledelse
 • Hvordan ivareta din egen effektivitet og trivsel

Kurset er praktisk lagt opp, og deltakerne får verktøy til å håndtere ulike utfordringer og problemstillinger.

Kurset har et begrenset antall plasser og det er lagt opp til interaksjon mellom deltakere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

 • Forutsetninger for et vellykket prosjekt
 • Din rolle som prosjektkoordinator
 • Prosjektorganisering
 • Noe prosjektteori
 • Målformulering
 • Sammenhengen mellom ulike prosjektfaser
 • Innføring i prosjektplanlegging
 • Milepælsplanlegging
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektrapportering -Sluttrapport

09:30 - 16:00

Dag 2

 • Ulike personligheter i et prosjektteam
 • Relasjonell kompetanse
 • Hvordan skape et godt samarbeidsklima
 • Prosjektmøter
 • Møteledelse
 • Kommunikasjon i prosjekter – intern og ekstern
 • Prioritering i arbeidsprosesser
 • Presentasjon av prosjekter
 • Hvordan du kan øke din egen effektivitet og trivsel
 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

  Høgskolelektor og daglig leder

  HSN/Handelshøyskolen BI/Condeco AS

  Frode Reksten er anerkjent for sin pedagogiske undervisningsform, engasjerende stil og formidlingsevne. Frode Reksten er Intendanturutdannet ved Krigsskolen, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, strategi, logistikk, prosjektledelse, organisasjon, innkjøp og pedagogikk. I tillegg har han studert endringskompetanse i Sverige, og er sertifisert innen atferdsanalyse.

  Han har variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor, Forsvaret og akademia. Frode Reksten er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen og er daglig leder i Condeco AS.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: