31. jan.–1. feb. 2018

Bli trygg i rollen og styrk din kompetanse innen prosjektfaget.

Meld meg på

Prosjekt som arbeidsform er stadig mer utbredt, og prosjektkompetanse er etterspurt. Når stadig flere oppgaver og arbeidsprosesser gjennomføres i økende grad i form av prosjektarbeid er innsikt i fagterminologi og metoder avgjørende for dine karrierevalg.

Kurset passer for deg som er ny i rollen som prosjektkoordinator eller som i liten grad har arbeidet i prosjekter, og som ønsker å bli tryggere i din rolle.

Åtte viktige tema på kurset:

 • Forutsetninger for et vellykket prosjekt
 • Prosjektteori med praktisk fokus, og målformulering
 • Sammenhengen mellom ulike prosjektfaser
 • Innføring i prosjektplanlegging
 • Prosjektrapportering
 • Hvordan møte ulike personligheter i et prosjektteam
 • Prosjektmøter og møteledelse
 • Hvordan ivareta din egen effektivitet og trivsel

Kurset er praktisk lagt opp, og deltakerne får verktøy til å håndtere ulike utfordringer og problemstillinger.

Kurset har et begrenset antall plasser og det er lagt opp til interaksjon mellom deltakere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

 • Forutsetninger for et vellykket prosjekt
 • Din rolle som prosjektkoordinator
 • Prosjektorganisering
 • Noe prosjektteori
 • Målformulering
 • Sammenhengen mellom ulike prosjektfaser
 • Innføring i prosjektplanlegging
 • Milepælsplanlegging
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektrapportering -Sluttrapport

09:30 - 16:00

Dag 2

 • Ulike personligheter i et prosjektteam
 • Relasjonell kompetanse
 • Hvordan skape et godt samarbeidsklima
 • Prosjektmøter
 • Møteledelse
 • Kommunikasjon i prosjekter – intern og ekstern
 • Prioritering i arbeidsprosesser
 • Presentasjon av prosjekter
 • Hvordan du kan øke din egen effektivitet og trivsel
 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: