28.–29. sep.

NITO, Tekna og Advokatfirmaet Grette inviterer til todagers kurs med fokus på praktisk anbudsrett, og de ulike entreprisestandardene.

Meld meg på

Beskrivelse

  • Offentlige anskaffelser

  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)

  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll

  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.

  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Mer informasjon og påmelding hos NITO

Finn frem:

Eget kontor

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

YBN Sommersamling 2021

15. juni
kl. 17:00–20:00

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20