8.–9. juni

Tekna, NITO og RIF inviterer til et todagers kurs med fokus på praktisk anbudsrett og relevante entreprisestandarder.

Meld meg på

Beskrivelse

I dette kurset gir vi deg en bedre forståelse for de rettslige utfordringene du risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og fram til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Mer informasjon og påmelding finner du hos NITO

Er du Tekna-medlem og jobber BAE-bransjen? Da er nettverket Tekna Bygg og anlegg aktuelt for deg?

Finn frem:

Sentralt Oslo

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30