Kurs over to kvelder: 14. og 28.november! Hvordan kan programmering bidra til mer kreativitet, utforsking, refleksjon og bedre forståelse i realfagene? Og hva vil du gjøre for at programmering i dine fag skal være nyttig og gi faglig utvikling? Gjennom dette kurset kan du komme i gang med programmering og med planlegging av hvordan du vil bruke det i dine fag.

Meld meg på

Etter kursrunder med Python for lærere på Østlandet og Sørlandet forrige skoleår, tilbyr vi nå tilsvarende kurs også i Trondheim!

Vi inviterer også studentmedlemmer som går på lektorprogrammet eller PPU.

Nye læreplaner presenteres i disse dager, og vi vet fra siste utkast at bruk av programmering er med både i matematikk og naturfag. Elevene skal kunne formulere og løse problem ved hjelp av blant annet programmering, digitale ferdigheter inneholder programmering for å løse og utforske matematiske problem, og i naturfag skal elevene lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener.

Kurskvelder i Trondheim:

 • Torsdag 14. november kl. 16:00 til 19:00
 • Torsdag 28. november kl. 16:00 til 19:00

På de to kurskveldene vil vi være innom:

 • Hvorfor inkludere programmering i realfagene på videregående skole
 • Enkle eksempler som viser hvordan programmering kan brukes i pedagogisk sammenheng
 • Kræsjkurs i Python som dekker blant annet bruk av variabler, løkker, plot.
 • Programmeringsoppgaver og diskusjon rundt mulige programmeringsopplegg som kan brukes i undervisningen (eksempler fra matematikk)

Enkel servering fra kl. 15:30.

Du trenger egen PC på kurset.

Du vil bruke modulen Spyder til å skrive og kjøre programmene du lager. Dette installerer du på forhånd ved å laste ned pakken Anaconda gratis fra nett her: anaconda.com/download (Velg versjonen for Python 3.7).

Du vil få utdelt et kompendium med kursets innhold og oppgaver.

Hvis du bare har mulighet til å delta på første kurskveld må dette oppgis i påmeldingsskjemaet. Det er ikke mulig å delta kun 13.november. NB: De som kan delta begge kvelder prioriteres.

Medlemmer som jobber i skoleverket vil prioriteres

Kart kurssted:

Kart Gløshaugen: https://www.ntnu.no/kart-gloshaugen

Finn frem:

F3 i gamle fysikkbygget på Gløshaugen
 • Marie Roald

  Stipendiat

  Simula

  Kursholder Marie Roald har en mastergrad i anvendt matematikk og har tidligere utviklet dataprogram for å automatisere analysen av ultralydbilder. Nå er hun stipendiat ved Simula og bruker matematikk og programmering til å utvikle nye metoder for å kombinere informasjon fra ulike kilder, såkalt data fusion.

  I tillegg til dette, har Marie tre års erfaring med å undervise programmering for elever fra ungdoms- og videregående skoler i Oslo og Bærum. Pensum i disse kursene har variert fra grunnleggende Python programmering til fysikksimuleringer og maskinlæring.

  Om Simula
  Simula Research Laboratory AS ble etablert i 2001 og driver med grunnleggende langsiktig forskning innen IKT på et høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor fem delområder; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring og kryptografi (datasikkerhet).

  Det sterke fokuset på grunnleggende forskning i disse områdene er kombinert med en rekke aktiviteter innen utdanning og innovasjon, der datterselskapet Simulaskolen (Simula School of Research and Innovation AS) står for utdanningsaktivitetene, inkludert programmeringskurs for lærere.