13.–27. nov.

Hvordan kan programmering bidra til mer kreativitet, utforsking, refleksjon og bedre forståelse i realfagene? Og hva vil du gjøre for at programmering i dine fag skal være nyttig og gi faglig utvikling? Gjennom dette kurset over to kvelder kan du komme i gang med programmering og planlegge hvordan du vil bruke programmering i dine fag.

Meld meg på

Etter kursrunder med Python for lærere på Østlandet og Sørlandet forrige skoleår, tilbyr vi nå tilsvarende kurs i Bergen!

Vi inviterer også studentmedlemmer som går på lektorprogrammet, eller PPU.

Nye læreplaner presenteres i disse dager, og vi vet fra siste utkast at bruk av programmering er med både i matematikk og naturfag. I matematikk skal elevene kunne formulere, utforske og løse matematiske problemer ved hjelp av blant annet programmering og digitale ferdigheter, og i naturfag skal elevene lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener.

I Hordaland gjennomføres fagligpedagogisk dag den 8. november med programmering på programmet. Teknas kurs kan for dere som er med på dette være en oppfølging. Kanskje trenger du å jobbe enda mer med det grunnleggende med tett oppfølging fra kursholder? Kanskje er det spesielle utfordringer eller spørsmål du har som du ønsker å følge opp og få hjelp til. Med dette kursopplegget over to kvelder har du muligheten til å holde programmeringskunnskapen varm og utvikle den videre.

Kurskvelder i Bergen:

 • Onsdag 13. november kl. 17:00 til 20:00
 • Onsdag 27. november kl. 17:00 til 20:00

På de to kurskveldene vil vi være innom:

 • Hvorfor inkludere programmering i realfagene på videregående skole
 • Enkle eksempler som viser hvordan programmering kan brukes i pedagogisk sammenheng
 • Kræsjkurs i Python som dekker blant annet bruk av variabler, løkker, plot.
 • Programmeringsoppgaver og diskusjon rundt mulige programmeringsopplegg som kan brukes i undervisningen (eksempler fra matematikk)

Enkel servering fra kl. 16:30.

Du trenger egen PC på kurset.

Du vil bruke modulen Spyder til å skrive og kjøre programmene du lager. Dette installerer du på forhånd ved å laste ned pakken Anaconda gratis fra nett her: anaconda.com/download (Velg versjonen for Python 3.7).

Du vil få utdelt et kompendium med kursets innhold og oppgaver.

Hvis du bare har mulighet til å delta på første kurskveld må dette oppgis i påmeldingsskjemaet. Det er ikke mulig å delta kun 13.november. NB: De som kan delta begge kvelder prioriteres.

Medlemmer som jobber i skoleverket vil prioriteres

Finn frem:

Adresse: Steinsvikvegen 430, Rådal
 • Marie Roald

  PhD Student

  Simula Research Laboratory AS

  Kursholder Marie Roald har en mastergrad i anvendt matematikk og har tidligere utviklet dataprogram for å automatisere analysen av ultralydbilder. Nå er hun stipendiat ved Simula og bruker matematikk og programmering til å utvikle nye metoder for å kombinere informasjon fra ulike kilder, såkalt data fusion. I tillegg til dette, har Marie tre års erfaring med å undervise programmering for elever fra ungdoms- og videregående skoler i Oslo og Bærum. Pensum i disse kursene har variert fra grunnleggende Python programmering til fysikksimuleringer og maskinlæring.»

  Om Simula Simula Research Laboratory AS ble etablert i 2001 og driver med grunnleggende langsiktig forskning innen IKT på et høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor fem delområder; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring og kryptografi (datasikkerhet). Det sterke fokuset på grunnleggende forskning i disse områdene er kombinert med en rekke aktiviteter innen utdanning og innovasjon, der datterselskapet Simulaskolen (Simula School of Research and Innovation AS) står for utdanningsaktivitetene, inkludert programmeringskurs for lærere.