8. mars
kl. 17:00–20:00
Streaming, Nettbasert

Programmering tas nå i bruk i både matematikk og naturfag. Vi i Tekna ønsker å bidra til at du som lærer er godt forberedt!

Meld meg på

Beskrivelse

Online-kurs over to dager à tre timer:

  • Mandag 8. mars kl. 17:00 til 20:00
  • Mandag 15. mars kl. 17:00 til 20:00

Kurset vil passe for deg som deltok på vårt forrige kurs eller som har programmeringserfaring fra før. Vi ønsker at du skal få mer trening i å programmere, og få ideer til hvordan lage undervisningsopplegg som utforsker og løser problemstillinger innenfor realfagene.

Kurset fokuserer på programmeringseksempler som er relevante for matematikk og realfag. Sammen skal vi se på hvordan man kan estimere pi ved å dra nytte av sammenhengen mellom dartkast og Monte Carlo-integrasjon. Vi skal simulere og visualisere befolkningsvekst med løkker og plotteverktøy og bruke interaktive brytere i Jupyter Notebook til å utforske forholdet mellom momentanfart og numerisk derivasjon. Kurset vil starte med en rask repetisjon av variabler, løkker, betingelser og funksjoner med realfagsrelevante eksempler.

Program

8. mars:

  • Velkommen v/Ellen Hillesøy fra Tekna og Matteus Häger fra Simula
  • Praktisk info – Bli kjent med funksjoner i zoom som skal brukes på kurset
  • Repetisjon av viktige begreper og ferdigheter i programmering
  • Monte Carlo-integrasjon for å estimere pi

15. mars:

  • Simulering og visualisering av befolkningsvekst
  • Momentan vekstfart og numerisk derivasjon i Jupyter Notebooks
  • Jupyter Notebooks følger med når du installerer anaconda. Du kan prøve å åpne dette ved å søke etter Jupyter Notebook på maskinen din

Praktisk informasjon

Kurset vil bli gjennomført som et videomøte med Zoom. Zoom gjør det mulig å følge undervisning og kommunisere med hele gruppen, samtidig som det kan etableres grupperom hvor kursholderne kan komme inn for å hjelpe i mindre grupper når dere jobber med oppgaver. Det anbefales at du har to skjermer tilgjengelig hvis mulig. Simula er vert for møtet med egen bedriftkonto, og du som deltager blir med via en nettleser, og trenger derfor ikke å registrere en egen Zoom-bruker.

Du vil bruke modulen Spyder til å skrive og kjøre programmene du lager. Dette installerer du på forhånd ved å laste ned pakken Anaconda gratis fra nett anaconda.com/download.

Du vil få utdelt et kompendium med kursets innhold og oppgaver.

Medlemmer som jobber i skoleverket vil prioriteres og det vil være maks 20 deltagere per kurs.

Om foreleseren og Simula

Kursholder på begge kurs er Marie Roald fra Simula. Hun har med seg flere assistenter slik at oppfølging kan bli tett med god hjelp for alle kursdeltagerne. Roald har en mastergrad i anvendt matematikk og har tidligere utviklet dataprogram for å automatisere analysen av ultralydbilder. Nå er hun stipendiat ved Simula og bruker matematikk og programmering til å utvikle nye metoder for å kombinere informasjon fra ulike kilder, såkalt data fusion. I tillegg har Roald fire års erfaring med å undervise programmering for elever fra ungdoms- og videregående skoler i Oslo og Bærum. Pensum i disse kursene har variert fra grunnleggende Python-programmering til fysikksimuleringer og maskinlæring.

Simula Research Laboratory AS ble etablert i 2001 og driver med grunnleggende langsiktig forskning innen IKT på et høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor fem delområder; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring og kryptografi (datasikkerhet).

Gjennom datterselskapet Simulaskolen (Simula School of Research and Innovation AS) gjennomfører Simula en rekke utdanningsaktiviteter rettet mot skolen. For å møte samfunnets økende behov for grunnleggende programmeringskompetanse har de lansert Kodeskolen, som blant annet arrangerer kodekurs for lærere. Kursene er tilpasset lærernes behov i klasserommet og de nye kompetansemålene i fagfornyelsen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

ToF-konferansen 2021

17.–18. mars
Streaming, Nettbasert

Realfag og utdanning

Programmeringsdidaktikk

22. mars
kl. 18:00–19:00
Streaming, Nettbasert

Realfag og utdanning

Tekna Realistenes Årsmøte 2021

22. mars
kl. 19:00–19:30
Streaming, Nettbasert