6. nov.–15. des.

Utviklingen innenfor solenergi og energisystemer overgår alles forventninger. Dette skaper nye arbeidsplasser og muligheter for skarpe hoder som ser utfordringene som må løses. ProblemSolvers er et seks ukers fulltids innovasjonsprogram som lar deltakerne ta et dypdykk inn i nye bransjer samtidig som de utforsker nye forretningsmuligheter.

Meld meg på

Vårt mål er at deltakerne oppnår en unik innsikt i bransjen som enten kan gjøre dem attraktive som arbeidstakere, eller gi grunnlag for egen gründerbedrift. I samarbeid med Kjeller Innovasjon, Solenergiklyngen og Solenergiklyngens medlemsbedrifter ønsker vi å invitere deg til å utforske mulighetene innenfor solenergi og energisystemer.

Gjennom seks uker jobber du side om side med andre ingeniører og teknologer. Vi fokuserer på "learning by doing", det vil si 20 prosent undervisning og 80 prosent teamarbeid.

Hva får du kunnskap om gjennom deltakelse?

 • Bransje: Innføring i solenergi og energisystemer, både teknologi og bransjen.
 • Innovasjonsprosesser: Kunnskap om, og hands on-erfaring med innovasjonsprosesser og forretningsutvikling.
 • Idesøk: To dagers utplassering hos Solenergiklyngens medlemsbedrifter.
 • Ideutvikling: Jobbe i team for å komme opp med innovative løsninger til bransjens utfordringer.
 • Forretningsmodell: Lære hvordan man kan skape forretningsmuligheter ut av nye løsninger.
 • Erfaringsoverføring: Lære av gründere som har startet bedrift i bransjen, og få veiledning av bransjeeksperter og erfarne forretningsutviklere.
 • Nettverk: Bygg et nettverk i bransjen.

Påmelding og informasjon

For mer informasjon, kom på CleanTuesday 12/9

Deltakeravgift

Med stipend eller støtte fra NAV blir egenandelen for Tekna-medlemmer kr 4.000.

Tekna støtter sine medlemmer med kr 2.000. Kjeller Innovasjon og Solenergiklyngen har mottatt midler gjennom Regionalt Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017. De har derfor mulighet til å gi ti deltakere et stipend som dekker 80 prosent av deltakeravgiften. Arbeidssøkende og andre stønadsmottakere kan søke NAV om å få dekt deltakeravgift til kurs/utdanning, samt å beholde dagpenger under utdanning. Søkere som ikke kvalifiserer til støtte fra NAV eller får avslag, kan søke om stipend. Dette gjøres ved å krysse av for alternativet i søknadsskjemaet for programmet.

Ordinær deltakeravgift uten stipend og Tekna-støtte: Kr 30.000

 • Elisabeth Alvestad

  Elisabeth er sivilingeniør og forretningsutvikler med bakgrunn fra energibransjen. Hun har de siste årene jobbet med innovasjonsprosesser, med fokus på metoder fra Silicon Valley. Hun er brennende opptatt av potensiale for næringsutvikling i bransjer i endring, samt effektiv omskolering av ingeniører fra olje og gass til nye bransjer. Resultatet av dette er programmet ProblemSolvers som ble startet i begynnelsen av 2016.

 • Harald Olderheim

  Harald er senior forretningsutvikler ved Kjeller Innovasjon, hvor han bla.a. har ansvar for akseleratorprogrammet Techmakers. Harald har mange års erfaring med innovasjon, strategi og forretningsutvikling, og er spesielt opptatt av energi, cleantech og IT. Han har også erfaring som investor og gründer, og har tidligere jobbet i oljebransjen.