Prosjektintegrert mekling – PRIME – har vært benyttet i større bygg- og anleggsprosjekter i mange år, særlig innenfor samferdselssektoren, men også ved oppføring av store og kompliserte bygg. Interessen for PRIME er økende.

Meld meg på

Beskrivelse

Meld deg på kurset via nito.no

Seminaret vil gi innsikt og kunnskap om denne måten å redusere konfliktnivået mellom partene og legge forholdene til rette for et best mulig og konstruktivt samarbeid.

Hovedelementer

  • Erfaringer med PRIME fra konkrete prosjekter – hva sier brukerne

  • Praktisk bruk av PRIME – hva er effekten

  • Grensesnittet mot andre tvisteløsningsordninger som ekspert og oppmann hvilke kontraktsforhold egner PRIME seg for

  • Kostnadene ved PRIME

  • Hovedelementer i PRIME-arbeidet

  • Forutsetninger for vellykket PRIME

Samarbeidspartnere

  • Nito logo
  • Rif logo
  • Tekna logo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO