8.–9. sep.

I samarbeid med Juristenes utdanningssenter, NITO, standard Norge og advokatforeningen inviterer vi til seminar med fokus på prosjektintegrert mekling (PRIME).

Meld meg på

Beskrivelse

Prosjektintegrert mekling – PRIME – har vært benyttet i større samferdselsprosjekter noen år. Interessen for PRIME er økende, og for første gang arrangeres et seminar om PRIME der vi belyser erfaringer, bruk og fremtid.

Hovedelementer

  • Erfaringer med PRIME fra konkrete prosjekter – hva sier brukerne
  • Praktisk bruk av PRIME – hva er effekten
  • Grensesnittet mot andre tvisteløsningsordninger som ekspert og oppmann
  • Hvilke kontraktsforhold egner PRIME seg for
  • Kostnadene ved PRIME
  • Hovedelementer i PRIME-arbeidet
  • Forutsetninger for vellykket PRIME

Mer informasjon og påmelding hos NITO.

Teknamedlem? - bli med i Tekna Bygg og anlegg!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30