29. nov.
kl. 10:00–17:00

Å sitte som ansatterepresentant i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du trygghet i rollen som ansatterepresentant.

Meld meg på

Del 1

I første del av kurset legges det opp til en praktisk gjennomgang av de juridiske sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

Del 2

I andre del vil praktiske problemstillinger fra arbeid i styret diskuteres.

Program

Dagen starter med registrering og litt matservering 09.30. Det faglig programmet begynner 10.00 og varer til 17.00. Da går de som er påmeldt middagen rett til denne.

Hvem kan delta på kurset?

Flere og flere av våre medlemmer og tillitsvalgte blir valgt som ansatterepresentanter i bedriftenes styrer. Tekna ønsker å bidra slik at du som eksisterende eller potensiell ansatterepresentant får kunnskap om hva et slikt verv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi. Kurset er spesielt utviklet for private bedrifter, men vi åpner også for deltakere fra statlig sektor.

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17109/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17109.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no

 

 • Åsmund Knutsen

  Aker Solutions AS avd Fornebuporten

  Som konserntillitsvalgt i Kværner/Aker Solution gjennom 15 år og som ansattrepresentant i konsernstyret har han vært involvert i mange prosesser rundt fisjoner, omorganiseringer, oppkjøp og nedbemanninger.

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig / advokat siden 2000. Har fagansvar i Teknas Juridiske kontor for bistand til medlemmer i spørsmål knyttet til styrearbeid/ representasjon.