Risikoanalyse og risikostyring er et praktisk rettet kurs om hvordan du jobber bevisst med ulike risikofaktorer.

Meld meg på

Kurset er utviklet for deg som ønsker å lære om risikoanalyse og risikostyring. Sørg for at din virksomhet kjenner risikobildet og har etablert tiltak som forhindrer uønskede hendelser.

Vi tar for oss følgende temaer:

-Samfunnssikkerhet og risikostyring

-Risikostyringsprosessen og rammeverk for risikostyring i henhold til ISO 31000 (risikobegrepet, presentasjon av risiko, beslutninger, kultur).

-Om risikobegrepet, presentasjon av risiko og beslutninger

-Planlegging og gjennomføring av risikovurderinger (etablere kontekst, identifisere risiko, analysere risiko, evaluere risiko, håndtere risiko).

-Oversikt over ulike analysemetoder og valg av metode (grovanalyse/HAZID, ROS-analyse, FME(C)A, HAZOP, feiltre, hendelsestre, sikker jobbanalyse).

-Fasilitering av risikovurderinger (roller, verktøy, suksessfaktorer og fallgruver).

-Case – Planlegging og gjennomføring av grovanalyse/HAZID (praktisk øvelse i grupper med veiledning)

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som jobber med risiko og risikostyringsprosesser, eller ønsker å lære seg dette. Det faglige innholdet er lagt opp slik at du lærer håndverket for risikovurderinger uavhengig av bransjetilknytning.

Arbeidsform

Kurset baserer seg på kombinasjon av forelesninger og case-baserte oppgaver. Dette gir deg et praktisk forhold til problemstillingene slik at du får maksimalt utbytte av kurset. Etter kurset får du utlevert kursmateriell og praktiske hjelpemidler som du kan bruke til risikovurderinger i din egen arbeidshverdag.

Kursholder

Kurset blir holdt av Proactimas ledende spesialister innen risikostyring. Proactima er en nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innen risikostyring, samfunnssikkerhet og HMS-ledelse.

Elektronisk dokumentasjon

Kursdokumentasjon blir sendt til deg elektronisk før kurset.

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:30

Registrering med enkel frokost

09:30 - 12:00

Risikostyring

 • Samfunnssikkerhet

 • Risikostyring som en del av virksomhetsstyringen

 • Risikostyringsprosessen i ISO 31000

 • Rammeverk for risikostyring

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:30

Risikostyring fortsetter

 • Risikobegrepet

 • Presentasjon av risiko

 • Hvordan ta beslutninger

 • Risikostyring i praksis

 • Kultur for riskostyring

15:45 - 16:30

Risikostyringsprosessen - Planlegging og gjennomføring av grovanalyse

 • Planlegging

 • Risikoidentifisering

16:30 - 17:00

Oppsummering

Dag 2

09:00 - 09:30

Risikovurderingsprosessen - Planlegging og gjennomføring av grovanalyse del 2

 • Risikoanalyse

 • Risikoevaluering

 • Fasilitering av risikovurderinger

09:30 - 10:15

Oversikt over ulike analysemetoder og valg av metode

 • Grovanalyse/ ROS-analyse

 • FME(C)A

 • HAZOP

 • M.fl

10:25 - 11:10

Fasilitering av risikovurderinger

 • Roller
 • Verktøy
 • Fallgruver

11:10 - 11:30

Presentasjon og oppstart av gruppeoppgave

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:30

Gruppeoppgave – Planlegging og gjennomføring av risikovurdering

15:30 - 16:00

Oppsummering og avslutning

 • Torgrim Huseby

  Konsulent

  Proactima AS Avd Oslo

  Torgrim Huseby har over 25 års erfaring med å bistå virksomheter med risikostyring, HMS-styring og kvalitetsstyring. Han har ledet en rekke prosjekter innen disse områdene, både som konsulent og i stabsstillinger, og i ulike bransjer som olje og gass, luftfart, jernbane, produksjonsindustri, avfallsgjenvinning, og offentlige virksomheter. Torgrim er utdannet distriktshøgskoleingeniør innen miljøteknologi og har mastergrad i organisasjon og ledelse med spesialisering i sikkerhet og pålitelighet.

 • Jens Thomas Sagør

  Leder

  Proactima AS Avd Trondheim

  Jens Thomas Sagør er leder av Proactimas Trondheims-kontor. Han har mer enn 20 års erfaring fra virksomhetsstyring i offentlig og – privat sektor. De siste 10 årene har han jobbet spesielt mye med implementering og utvikling av risikostyring, herunder strategisk, operasjonell og finansiell risiko.

  Jens Thomas er spesielt opptatt av å få risikostyring i praksis implementert i virksomhetsstyringen. Han har også lang praktisk erfaring med gjennomføring av risikoanalyser både på strategisk og operasjonelt nivå i organisasjoner i ulike bransjer. Jens Thomas er brukt mye som foredragsholder og har holdt kurs for en rekke virksomheter innenfor risikostyring og risikoanalyser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til leder

18. sep.–17. okt.

Ledelse og utvikling

Prosjektplanlegging

23.–24. okt.