28.–29. aug.

Kurset gir deg god innsikt i og nyttige metoder for planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter

Meld meg på

Praktisk prosjektledelse er et kurs som sikrer deg en bred innføring i prosjektfaget, fra planlegging til leveranse og evaluering. Det er et praktisk rettet basiskurs med oppgaver og relevante eksempler. Hensikten er å styrke din kompetanse og gi bredere kunnskap om prosjektarbeid og prosjektledelse.

Viktige tema på kurset:

 • Hva kjennetegner prosjektet som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjektarbeid
 • Hvordan formulere gode og klare målsetninger
 • Hvordan sikre fremdrift og god ressursplanlegging
 • Hvordan håndtere usikkerhet i prosjekter
 • Hvordan bli en tydelig og motiverende prosjektleder
 • Hvordan bygge et godt prosjektteam
 • Hvordan håndtere de største fallgruvene

Ledelse av prosjekter krever kunnskap innen mange ulike fagfelt. Dette kurset gir deg enkle metoder og teknikker for å sikre god ledelse og styring av prosjekter.

Arbeidsform

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

"Engasjert, faglig dyktig og oppmerksom. Han er helt super. Vil veldig gjerne gå på flere kurs med ham."

"Utmerket pedagog og formidler!"

"Veldig flink og med godt humør."

Teknas Prosjektskole

Dette kurset inngår i Teknas prosjektskole som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre.* Teknas prosjektskole gir en grundig og helhetlig opplæring i prosjektfaget. Du velger selv om du vil delta på hele kursserien eller kun enkeltstående kurs i den rekkefølgen som passer deg og ditt arbeidsliv. Les mer om Prosjektskolen her

Mandag 28.august

09:00 - 10:30

Registrering

Registrering med kaffe/te og lett frokost

09:30 - 12:00

Prosjektet som arbeidsform

 • Begreper og definisjoner
 • Utfordringer i prosjekter
 • Forskjellige typer prosjekter
 • Mål og initiering: Hvordan formulere gode og klare prosjektmandat og prosjektmål
 • Resultatmål kontra effektmål
 • Forankring av prosjektet
 • Fallgruver og forutsetninger for å lykkes

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:00

Strukturering og planlegging

 • Prosjektplanlegging generelt
 • Definering og kartlegging av arbeidsomfang
 • Prosjekt nedbrytingsstruktur, WBS
 • Tid og ressursplanlegging
 • Modeller for prosjektorganisering
 • Ulike roller i prosjekter
 • Lederrollen - spesielle utfordringer ved ledelse av prosjekter

Tirsdag 29.august

09:00 - 12:00

Prosjektgjennomføring og kvalitetsledelse i prosjekter

 • Kvalitetsmåling gjennom prosjektet
 • Prosjektstyring og oppfølging
 • Hvordan skal vi beholde fokus underveis?
 • Prosjektgjennomføringsmodeller og faseoppdeling av prosjekter
 • Samhandling mellom prosjekteier og prosjektleder
 • Interessentanalyser - kartlegge interessenter og sikre at interessentene til prosjektet tilfredstilles
 • Gode kommunikasjonsplaner

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 16:00

Hvordan håndtere og styre risiko i prosjekter

 • Usikkerhet versus risiko
 • Identifisering av usikkerhetselementer i et prosjekt
 • Prosess for håndtering av prosjektrisiko på en profesjonell måte
 • Porteføljestyring
 • Porteføljerisiko
 • Ressurstyring
 • Læring og spredning av kompetanse
 • Sverre Gjestrum

  Bedriftspartner AS

  Foreleser, kursleder og bedriftsrådgiver

  Bedriftspartner AS

  Gjestrum er utdannet ingeniør og har en MBA i markedskommunikasjon fra NHH. Han er en oppdatert, kunnskapsrik og erfaren kursholder innen prosjekt- og ledelsesfag. Han eier og driver sitt eget foretak, Bedriftspartner hvor han i tillegg til foredrag og kursvirksomhet, også jobber med organisasjons- og lederutvikling på strategisk og operasjonelt nivå.

  Tidligere var han leder i Kongsberggruppen, der han var praktisk involvert i prosjekter over hele verden. Han startet sin karriere i marinen og har flere års fartstid fra undervannsbåt. Han er en dyktig pedagog med undervisningserfaring på bachelor og master nivå. Gjestrum kommuniserer lett på tvers av bransjer, organisasjonsnivåer og landegrenser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Leadership Practitioner

30. aug.–8. des.

Ledelse og utvikling

Hvordan lede uten å være sjef

4.–5. sep.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)