Sørg for at du har nødvendig oppdatering innen personaljus. Det er kostbart å trå feil hvis du ikke kjenner lovverket.

Meld meg på

Grip muligheten til å toppe din lederkompetanse med aktuell juridisk innsikt! Kurset guider deg gjennom praktiske, arbeidsrettslige problemstillinger fra ansettelse til avslutning av et arbeidsforhold.

Vi avdekker fallgruver og du får gode råd og innspill på korrekte løsninger på ulike situasjoner du som leder og/eller arbeidsgiver mest sannsynlig støter på i løpet av karrieren.

Du får:

 • Nyttig innføring som gjør det enklere å finne frem i lovverket selv
 • Oppdatert kunnskap om ansettelser fra A til Å
 • Vite hvordan du skal gå korrekt frem ved oppsigelser og avskjed
 • Lovpålagt HMS-opplæring for ledere
 • Innsikt i arbeidsgivers ansvar og rolle ved sykdom
 • Hvordan gjøre endringer i arbeidstakers oppgaver og vilkår
 • Hvordan best samarbeide med tillitsvalgte

Læringsutbytte:

Etter gjennomført kurs vil du stå godt rustet til å møte de mange praktiske arbeidsrettslige utfordringer som kan oppstå i løpet av et arbeidsforhold. Kurset dekker også kravene til HMS-opplæring for ledere.

Du får kursbevis som dokumenter din kompetanse innen grunnleggende arbeidsrett og HMS.

Målgruppe:

Ledere med personalansvar (enten du er daglig leder, avdelingsleder, mellomleder etc.), HR, tillitsvalgte, verneombud og andre som arbeider med, og/eller har interesse av personalsaker.

Dette kurset passer også ypperlig som et supplement til deg som har tatt GILA eller andre lederkurs fra Tekna.

Meld meg på

ProgramDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

DAG 1 - Mandag 13. mai

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett servering

09:00 - 09:05

Velkommen til kurs

Lovens krav til arbeidsavtaler og hva du må vite for å utforme en korrekt avtale

 • En gjennomgang av alle punktene i en god arbeidsavtale
 • Betydning av prøvetid
 • Arbeidstid
 • Immatrielle rettigheter
 • Taushetsplikt
  • Forholdet til ytringsfrihet
  • Håndtering av bedriftshemmligheter
 • Konkurransebegrensninger (herunder kundeklausuler)

Introduksjon til arbeidsrett

 • Arbeidsrettens grunnprinsipper og kilder
 • Arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Den norske modellen
  • Samarbeidet med tillitsvalgte
 • Hvor du finner opplysninger om lover, regler og siste nytt innen personaljus

Ansettelse - hva du bør være klar over

 • Kan du ansette hvem du vil?
 • Inervjuet - hva kan du spørre om, og hva kan du absolutt ikke spørre om?
 • Om ulike ansettelsesformer - fordeler og ulemper
  • Tidsbegrenset ansettelse, deltid, vikarer, innleie

Arbeidsgivers styringsrett

 • Hvilke endringer kan du ensidig gjøre i arbeidstakers oppgaver og vilkår?
 • Andre grunnlag for endringer
  • Samtykke
  • "Endringsoppsigelser"

HMS-arbeidet

 • Hvilke bestemmelser i loven og tilhørende forskrifter er aktuelle i din virksomhet?
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Verneombudet og Arbeidsmiljøets funksjoner og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Inkluderende arbeidsliv

Oppfølging av sykefravær

 • Sykdom, hvordan behandle og følge opp en sykmeldt medarbeider
 • Rettigheter og plikter arbeidsgiver/arbeidstaker

16:30

Kursdag 1 slutt

DAG 2 - Tirsdag 14. mai

09:00

Oppstart dag 2

Diskrimineringsforbud i arbeidslivet

 • Hvilke forbud gjelder?
 • Unntak

Oppfølging av uønsket adferd eller mangelfulle prestasjoner

 • Medarbeidersamtaler
 • Advarsler

Oppsigelse pga arbeidstakers forhold

 • Når kan jeg si opp en arbeidstaker som ikke gjør jobben sin?
 • Andre praktiske oppsigelsesgrunner
 • Hvordan gå frem
 • Hva bør en sluttavtale inneholde?

Nedbemanning, omstrukturering, permittering

 • Vilkår, prosedyrer og forutsetninger

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

Praktisk informasjon:

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj kl. 11.30 begge dager, 45 minutter.

 • Tore Lerheim

  Advokat

  Homble Olsby advokatfirma AS

  Advokat Tore Lerheim har vært partner i Homble Olsby siden 2014. Tidligere arbeidet han ved juridisk kontor hos Tekna i 7 år og før det for advokatfirmaet Wikborg Rein i 8 år.


  Lerheim arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, pensjon og prosedyre og har møterett for Høyesterett. Han arbeider også med saker innen alminnelig kontraktsrett og internasjonal privatrett. Han har bistått arbeidstakere og virksomheter på alle nivåer, både i privat, kommunal og statlig sektor. Lerheim har også arbeidet med kollektiv arbeidsrett og styrearbeid for ansattes representanter. Han har lang erfaring som kursholder og har vært sensor og veileder for masterstudenter.


  Lerheim er medlem av Den Norske Advokatforening, Norsk Arbeidsrettslig forening og Pensjonsrettslig forum. Lerheim sitter også i Meklingsutvalget til Den Norske Advokatforening.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Diversity Icebreaker

25. apr.
kl. 17:30–20:30