7.–8. feb. 2023
Microsoft Teams, Nettbasert

Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Kurset gjennomføres digitalt over Teams. Benytt anledningen til å bli faglig oppdatert fra ditt eget kontor.

Meld meg på

Hva er «best practice» og hvordan bli en effektiv og smart konstruktør ?

Få praktiske eksempler og bli bedre på:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering-pelehoder
• Bærekraftig prosjektering
• Lavkarbonbetong

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag!
Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numeriskprogramvare.

Målgruppe:
• Rådgivende Ingeniører-RIB
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF -bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

 • Eivind Bjørhei

  Fagspesialist

  Norconsult AS

 • Tom Ivar Fredvik

  Teknisk sjef, dr.ing

  Norcem AS Sementfabrikk Dalen

 • Morten André B Helland

  Siv.ing

  Structor Oslo AS

 • Øystein Løset

  engineering manager

  Dr Techn Olav Olsen AS

 • Tor Kristian Sandaker

  sivilingeniør

  Norconsult AS Hovedkontor

 • Ketil Søyland

  Prosjektdirektør

  Norconsult AS Hovedkontor

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Oslo

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2022