23. nov.
kl. 10.00–17.00

Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du økt din trygghet i rollen.

Meld meg på

Del 1

I første del av kurset legger vi opp til en praktisk gjennomgang av de juridiske sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

Del 2

I andre del vil vi diskutere praktiske problemstillinger fra arbeid i styret. Her belyser vi også din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret.

Læringsform

For best læringsutbytte, veksler vi mellom teori, cases og diskusjonsoppgaver.

Program

Dagen starter med registrering og litt matservering kl. 08.45. Det faglig programmet begynner kl. 09.00 og varer til kl. 16.15. Da går de som er påmeldt middagen rett til denne.

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er et tilbud for deg som sitter i et bedriftsstyre i privat sektor, men er også nyttig for deg som vurderer å ta på deg et slikt verv. Det er mest aktuelt for privat sektor, men er også åpent for deltakere fra offentlig sektor. Tekna ønsker å bidra til at du får kunnskap om hva et styreverv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi.

Å være ansattvalgt styremedlem ikke er det samme som å være tillitsvalgt, men det er ikke uvanlig at tidligere tillitsvalgte velges inn i bedriftsstyret. Tekna anbefaler ikke at samme person har dobbeltrolle både som styremedlem og tillitsvalgt samtidig og går nærmere inn på dette under kurset.

Skriv ut

Onsdag 23. november 2022

08.45

Registrering og en matbit før kursstart

09.00

Kurset starter – introduksjon

09.20

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til styrearbeid

11.30

Lunsj

12.30

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

13.15

Pause

13.30

Kompetanse om bærekraft i styrer

14.15

Pause

14.30

Caser og diskusjon

15.45

Aktuelle temaer i styrerommet

16.15

Middag

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg har jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig/advokat siden 2000. Han jobber ved Teknas juridiske kontor og har der fagansvaret for medlemsbistanden knyttet til spørsmål om styrearbeid/representasjon.

 • Tore Lerheim

  Advokat

  Homble Olsby advokatfirma AS

  Advokat Tore Lerheim ble partner i Homble Olsby 1. september 2014. Lerheim kom da fra stilling som advokat ved juridisk kontor hos Tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening, og arbeidet før dette i advokatfirmaet Wikborg Rein.