15. mai
kl. 09:00–17:00

Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du økt din trygghet i rollen.

Meld meg på

Norske virksomheter skal bidra til omstilling for at vi blir et lavutslippssamfunn innen 2050. Tekna har en sentral rolle i denne omstillingen. Din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret belyses på kurset.

Del 1

I første del av kurset legges det opp til en praktisk gjennomgang av de juridiske sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

Del 2

I andre del vil praktiske problemstillinger fra arbeid i styret diskuteres.

Læringsform

For best læringsutbytte, veksler kurset mellom teori, cases og diskusjonsoppgaver.

Program

Dagen starter med registrering og litt matservering 08.45. Det faglig programmet begynner 09.00 og varer til 17.00. Da går de som er påmeldt middagen rett til denne.

Kursledere

Arve Vaale-Hallberg, advokat, Tekna

Kjersti Borgen, advokat, Wikborg Rein & Co Advokatfirma

Stine Lise Hattestad Bratsberg, siviløkonom, Pure Consulting

Mer om kurslederne

Hvem kan delta på kurset?

Dette kurset er for alle våre medlemmer, ikke bare tillitsvalgte. Flere og flere av våre medlemmer og tillitsvalgte blir ansattvalgt i bedriftenes styrer. Tekna ønsker å bidra slik at du som eksisterende eller potensiell ansattvalgt får kunnskap om hva et slikt verv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi. Kurset er spesielt utviklet for private bedrifter, men vi åpner også for deltakere fra statlig sektor.

Skriv ut

Onsdag 15. mai 2019

08:45

Registrering og en matbit før kursstart

09:00

Kurset starter - introduksjon

09:20

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til styrearbeid

Kjersti Borgen, Wikborg Rein

11:15

Kompetanse om bærekraft i styrer

Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting

12:15

Lunsj

13:15

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

Arve Vaale-Hallberg, Tekna

14:15

Pause

14:30

Caser og diskusjon

15:45

Aktuelle temaer i styrerommet

17:00

Middag

Kurset er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen hvis du kan. Kryss av i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19107/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19107. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg har jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig/advokat siden 2000. Han jobber ved Teknas juridiske kontor og har der fagansvaret for medlemsbistanden knyttet til spørsmål om styrearbeid/representasjon.

 • Kjersti Borgen

  advokat

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Kjersti Borgen var ansatt i Seksjon for arbeidsliv og juss i Tekna fra 2015 til 2017. Hun har arbeidsrett og selskapsrett som sine spesialområder, og en særlig interesse for ansatterepresentasjon i styrene.

 • Stine Lise Hattestad Bratsberg

  Pure CSR Consulting AS

  Stine Lise Hattestad Bratsberg jobber i Pure Consulting som driver rådgivning for hvordan bedrifter kan gjøre bærekraft relevant og forretningsnyttig. Hun er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og har 20 års erfaring som rådgiver innenfor strategi og kommunikasjon. De siste 7 årene har hun spisset sin kompetanse innen fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft. Hun har startet opp to selskaper og opparbeidet god grundererfaring. Stine Lises pågangsmot og målrettethet har gitt henne ett OL gull og 20 års suksess som rådgiver.