14. feb.
kl. 16.30–18.35

Avdelingsfagrådet i Tekna Bergen i samarbeid med Tekna Klima og Tekna Biotek inviterer til et viktige og interessante foredrag med foredragsholdere som forteller om plast i de ulike miljøene – urbant, vann og jord. Mulige «migrasjonsveier» for plasten blir belyst, og mulige tiltak for å begrense dette blir diskutert.

Meld meg på

Beskrivelse

Plasten er overalt. Vi finner den på dypt vann, luft, i sjøen, i bygatene, og på toppen av fjellene som omkranser Bergen by. Mikroplast er blitt påvist i vann, sedimenter, jord, ferskvann og havvann. Hva er kildene og hvordan forflytter plasten seg? Kan vi stoppe mikroplastens vandring?

Plast brukes i nesten alle produkter som benyttes i husholdningene. I studien publisert i 2019 av NORCE ble det funnet store mengder mikroplast på havbunnen som spres med havstrømmene. Samme år ble også utfordringer tilknyttet plast på avveie i jord belyst av Nibio. En fersk studie fra 2022 gjennomført av NORCE i samarbeid med Bergen kommune viser at det er tusen ganger mer mikroplast i bymiljøet enn i fjorder.

Samtidig som plast finnes flere steder rundt oss vet vi lite om hvordan plast forflytter seg mellom ulike miljøer. Dette skal vi få vite mer om denne ettermiddagen.

Program:

16.30–16.55: Enkel middag

16.55–17.00: Velkommen

17.00– 17.30 Byfjordundersøkelsen – starten på mikroplastforskning i byfjorden.
V/Anne Cornell – Bergen Vann/ Bergen Kommune (25 min. presentasjon + 5 min. spørsmål)

17.30–18.00 Urban mikroplast - kilder, mengder og spredning fra land til sjø.
V/Marte Haave – NORCE (25 min. presentasjon + 5 min. spørsmål)

18.00–18.30 Plast og mikroplast i matjord.
V/Claire Coutris – Nibio (25 min. presentasjon + 5 min. spørsmål)

18:30 – 18.35 Takk og vel hjem!

Finn frem:

Møterom v/kantinen i Thormøhlensgate 53D