8. des.
kl. 09.00–15.30

Plastprodukter er en viktig del av hverdagen til folk flest. Private husholdninger, industri og landbruket er de tre største forbrukerne av plast i Norge.

Meld meg på

En stor del av plasten som benyttes i Norge gjenvinnes, men dessverre finner plast veien til vannmiljøet. I dag er det påvist plast i vann, sedimenter og biota i Norge, i ferskvann og kystvann. Det er mange kilder til plast i vannmiljøet, og her vil vi belyse viktige kilder, gi eksempler på overvåkingsmetoder for plast i vannmiljøet og gi siste oppdaterte informasjon om analysemetoder for plast i vann, sediment, biota og jord.

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Besøk på Vestsiden Ungdomsskole

27. okt.
kl. 18.00–20.30
Vestsiden ungdomsskole, KONGSBERG