4.–5. juni

FBA (Tekna/NITO) inviterer til todagerskurs i plan og bygningsloven med fokus på TEK 17. Denne forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Meld meg på

Beskrivelse

  • Søknadsplikt og ansvar
  • Nyheter TEK 17
  • Sikkerhet ved brann
  • Universell utforming
  • Energikrav
  • Fuktsikring

Mer informasjon og påmelding på fba.no

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Utbyggingsplaner

21. mai
kl. 10:00–16:00