InfraPlan 2020

Forelesere

 • Thor Haakon Bakke

  Bergen kommune

  Thor Haakon Bakke (MDG), Byråd for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune

  Bakke har en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med mastergrad i ledelse og administrasjon fra London School of Economics and Political Science.

  Bakke har ansvaret for områdene: Byutvikling, Byggesaker, Miljøpolitikk, Samferdsel, Offentlige planer, Vann og avløp, Private reguleringsplaner, Kulturminnevern og Klimafeltet.

  Henrik Syse

  Filosof

  The Peace Research Institute Oslo

  Henrik Syse (f. 1966) er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn.

  Fra 2005 til 2008 arbeidet Henrik i eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Der var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. I 2007 ble han, blant annet på grunn av dette arbeidet, utpekt til en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.

  Svein Caspersen

  Veidekke Entreprenør AS

  Svein Jarl Caspersen har vært ansatt i Veidekke-konsernet i en årrekke med ansvar for bl.a. leder- og kompetanseutvikling. Han har vært ansvarlig for 3. part-håndtering i vegutbyggingsprosjektet E6 Arnkvern-Moelv fra starten i 2017. Vegprosjektet er ett av Veidekkes største enkeltprosjekt innen samferdsel og skal overleveres i desember 2020.

  I vegprosjektet har byggherren Nye Veier AS inngått et stort antall avtaler om tiltrede på private og offentlige eiendommer som totalentreprenøren Veidekke må forholde seg til. I tillegg har Veidekke hatt behov for tiltrede på eiendommer utover det som er avtalt med Nye Veier. Det har i denne sammenheng vært viktig å få plass privatrettslige avtaler med grunneiere og andre interessenter som regulerer forholdet.

  I tillegg er det mange andre som blir berørt av et stort utbyggingsprosjekt, bl.a. skoler, bedrifter og enkeltpersoner – og mange har forventninger som ikke nødvendigvis er samstemt med utbyggernes. Hvordan mennesker håndteres i en slik situasjon er derfor helt avgjørende for at produksjonen skal gå som planlagt.

  Kjersti Haukeland Eiken

  Spesialrådgiver Digitalisering og innovasjon

  Bergen kommune

  Kjersti Haukeland Eiken Spesialrådgiver Bergen kommune

  Kjersti Eiken (f.1972) har vært ansvarlig for opprettelse og utvikling av et innovasjonssenter, Innolab i Bergen kommune (Innolab) som hun i dag leder.

  Innolab bidrar til samhandling på tvers av sektorene i kommunen og er en samarbeidspartner for eksterne aktører som har konkrete ideer for nyskaping i kommunen og jobber derfor i tett samarbeid med de ulike fagmiljøer i Bergen og omegn. Kjersti er sterkt fokusert på deling av kompetanse og har bidratt til etablering av Innolaber i flere kommuner i Norge. Hun har vært fasilitator og prosjektleder for søknadsprosess og igangsettelse av Innovasjonspartnerskapet 1.000 bygg – 10.000 muligheter, det første eksperimentelle anskaffelsesprosjektet noen gang som omfatter smart drift og vedlikehold av offentlige bygg. Hun er en sterkt pådriver for nye måter å samarbeid på mellom offentlige og private aktører gjennom nye markedsdialog-modeller som Hjernedugnad, Hodekok, Idébobling og Teamkok.

  Magnar Danielsen

  seniorrådgiver

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Magnar Danielsen er jurist fra Universitetet i Oslo og har bred faglig erfaring og ledererfaring for det meste fra offentlig sektor. Han har arbeidserfaring bl.a. fra politiet, fylkesmannen i Østfold, Statens bygningstekniske etat, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens kartverk, og har tidligere vært både advokat- og dommerfullmektig. Jobber i dag i KMD Planavdelingen med fortetting og transformasjon som hovedarbeidsfelt.

  Tom Baade-Mathiesen

  Leder FoU

  Norconsult AS Hovedkontor

  Terje Glad

  Veidekke Entreprenør AS

  Terje Glad er ansatt i Veidekke Entreprenør AS som BIM-ansvarlig, her jobber han bl.a. med innføring av nye arbeidsmetoder og teknologi, prosjekteringsledelse og anleggsgjennomføring.

  Terje har tidligere jobbet i Sweco som fagspesialist VDC og BIM, og har gjennom mange år arbeidet med å videreutvikle og heve BIM og digitaliserings-kompetansen internt i hele Sweco og innen alle teknikkdisipliner. Han har bakgrunn som anleggsingeniør og landmåler.

  Simen Nikolai Andersen

  Sweco Norge AS

  Simen Andersen er ansatt i Veidekke Entreprenør AS som BIM-tekniker, her jobber han blant annet med modell-koordinering, kvalitetssikring av arbeidsgrunnlag, samt innføring av ny teknologi.

  Simen har tidligere jobbet som BIM-rådgiver i Sweco, hvor han blant annet har jobbet med prosjektering, modell-koordinering, samt interne og eksterne kurs for økt kompetanse innen programvare og arbeidsmetoder. Han har bakgrunn som dataelektroniker.

  Carlos Monrabal-Martinez

  Multiconsult ASA

  Carlos Monrabal-Martinez har fra november 2017 vært ansatt hos Multiconsult, VA-avdelingen. Her driver jeg med modellering av VA-systemer, overvannshåndtering, rensing av overvann fra veg, vegtunnel, deponi, etc. og oppfølging/deltakelse i aktiviteter innen FoU prosjekt Klima 2050.»