InfraPlan 2020

Skriv ut

19:00

Get Together

Øl-skole og smaksprøver ved Hansa Bryggeri vi avslutter med noe "tapas" aktig og noe godt i glasset

Tirsdag 24. november

09:00

Registrering og lett frokost

09:50

Åpning InfraPlan 2020

Magnar Sekse, fagdirektør, vann- og avløpsseksjonen, Bergen kommune

10:00

Velkommen til Bergen

Thor Håkon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune

Sesjon 1: Samarbeid for helhetlig utvikling av byer og tettsteder

Sesjonsleder: Tom Baade-Mathiesen, leder forskning og utvikling, Norconsult AS

10:30

Langsomme mennesker i en rask virkelighet

 • Om hvordan vi finner vår analoge plass i en teknologisk og digital verden

Dr. Henrik Syse, research professor, Peace Research Institute

11:00

Hvordan FNs bærekraftsmål brukes i lokal byutvikling

Anja Husa Halvorsen, prosjektleder, Sweco

11:30

Smarte Gator i en helhetlig byutvikling

 • Konflikt vei

Alexander Ståhle, phD Urban Design, CEO Spacescape, KTH School of Architecture

12:00

Lunsj med faglige aktiviteter på utstillertorget

13:00

Kommunikasjon i forhold til tredjepart

 • Hvordan gå frem når man skal samhandle med innbyggere

 • Grunneieravtaler, Beboermøter

 • Når det spisser seg til

Aktuell foredragsholder, Veidekke Entreprenør AS

Sesjon 2: Planprosesser, utbyggingsavtaler og infrastruktur

Sesjonsleder: Johan Steffensen, prosjektdirektør, Bærum kommune

13:30

Fortettings- og transformasjonsprosesser i byer og tettsteder

 • Hvilke rammebetingelser må justeres eller endres for å få alle utviklingsaktørene like engasjert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling?

Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

13:55

Utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Foredraget vil omhandle informasjon som er relevant for infrastruktur og plan miljøene

Jens Harald Jensen, senioringeniør, Teknologiavdelingen/Seksjon nett og tjenester, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

14:20

Fra plan til gjennomføring av byrom og infrastruktur

 • Prosjekterfaringer fra Fillipstad og Mindemyren

Jan Arne Kragset, Bane NOR Eiendom

14:45

Pause

15:00

Byutvikling og bytransformasjon med eksempler fra Bergen

 • Transformasjon av Mindemyren til Mindebyen- et byutviklingsprosjekt med Bybane som ryggrad
 • Dokkenområdet – i startgropen til utforming av ny bydel – orientering om planprogram mm.
 • Utbyggingsavtaler – et viktig redskap i byutviklingen. Hvordan gjør vi det i Bergen

16:00

Utbyggingsavtaler i Oslo kommune

Ove Ellingsen, avdelingsdirektør, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

16:30

Pause med aktivitet i utstillerområdet

17:45

Avslutning faglig del

19:00

Byvandring fra Hotell Norge til Akvariet på Nordnes

Vi går noen "omveier" ut over Nordnes og får ett historisk byblikk på det hele, med Hans-Jacob Roald.

Vi går innom noen grøfter og snakker med Graveklubben i Bergen og vi ser også på avfallssug løsningen i byen

Hans Jacob Roald, arkitekt og dosent, HVL, Terje Strøm, daglig leder, BIR Nett AS

20:00

Middag på Akvariet

Vi får servert en 3 rettes festmiddag med drikkepakke inne i Akvariet og Hans-Jacob holder kåseri om byplanlegging og infrastruktur i Bergen gjennom 950 år

Onsdag 25. november

08:29

Sesjon 3:

Arve Leiknes, avdelingsleder byggfag, Høgskulen på Vestlandet

08:30

Erfaringer fra Innovasjon i Bergen kommune

 • Samhandling og prosjektgjennomføring

 • Hvordan får man endret organisasjonene, etater, seksjoner- Erfaringer, metoder og prosesser

Kjersti Haukeland Eiken, Innolab, Bergen kommune

09:00

Styring av arealutvikling på områdenivå

09:30

Fremtidens kraftnett

Ketil Tømmernes, administrerende direktør, BKK Nett

10:00

Avfallssug i verdenstoppen

Prosessen med å få anlegget ned i bakken, hindringer, utfordringer og løsninger

Terje Strøm, daglig leder, BIR Nett AS

10:30

Pause og utsjekk - deling av salen i to spor

Parallelle sesjoner

Sesjon: 4A Infrastruktur

11:00

Presentasjon av rapport om samfunnsøkonomisk analyse av graveskader i grunnen

 • En del av infrastrukturen

Dag Morten Dalen, Vista Analyse AS

11:30

Koordinering av VPOR og VPKL

 • Varsel om oppstart av planarbeid
 • Veiledende plan for offentlige rom - for kabler og ledninger

Aktuell foredragsholder, Telenor

12:00

Forurenset veivann, regelverk og rensemetoder

 • Hvordan forurensing i veiovervann varierer avhengig av årstid og type veg
 • Hva sier SVV Håndboka N200 angående rensing av vegvann? Renseløsninger, fordeler og ulemper
12:30

Lunsj

13:30

Klimaendringer, overvann og vannveier

Rune Bratlie, NVE

14:00

Etablering av grøfter i VA-prosjekter

Sesjon 4B Plan

11:00

Gondolbanen Strømsåsen, Drammen

 • Urbane gondolbaner er i ferd med å få fotfeste

Joachim Hansen, CEO - Strømskog Eiendom AS

11:30

Tettsteder og dagens arealbruk

Hans Jacob Roald, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

12:00

Sosial og trygg byutvikling

 • Hvordan øke vitaliteten, sikkerheten og det økonomiske potensialet for byene våre?

Manuel Lopez, Hogeschool Inholland Rotterdam og Akkelies van Nes, Høgskulen Vestlandet

12:30

Lunsj

13:30

Ungbo - OBOS - boliger for alle hvordan vil nye betalingsmodeller innvirke på boligmarkedet

14:00

Presentasjon av 3 høyaktuelle masteroppgaver fra studenter på HVL

14:30

Norges mest digitale anleggsprosjekt

Terje Glad BIM-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Simen Nikolai Andersen, Sweco Norge AS

15:00

Oppsummering og avslutning

Konferansen avsluttes 15.15