InfraPlan 2020

Komité

Johan Steffensen, Bærum kommune
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS
Marte Kristine R Flaathen, Statens vegvesen
Arve Leiknes, Høgskulen på Vestlandet
Sigmund Tøien, Multiconsult Norge AS
Arne Sandland, Telenor Norge AS
Tone-Lise Rustøen, Veidekke Entreprenør AS
Steven Kirwin, WSP RiK Arkitektur AS
Anne Sofie Handal Bjelland, Høgskulen på Vestlandet