InfraPlan 2020

Utstilling

InfraPlan 2020 er summen av Infrastrukturdagene og Plankonferansen som er slått sammen til en konferanse. Og vil være en sentral møteplass for alle som er involvert i by- og tettstedutvikling fra et infrastruktur eller plan perspektiv.

Det forventes å komme mellom 100 – 150 engasjerte deltagere. Har du som mål å få profilering og utstillingsplass, før under og etter arrangementet ta kontakt, eller meld deg på som utstiller her.

I vår ordinære utstillerpakke får du:

  • Logo og omtale i konferansemappe som deles ut til alle deltagere
  • Logo på seminarets nettside på Tekna.no
  • Logo på skjerm som presenteres på konferansen
  • Utstillerplass

Pris kr 10 000,- + MVA (deltagelse kommer i tillegg)

Merk at det er begrenset antall plasser, se utstillerkartet under. De som melder sin interesse først vil få de beste utstillerplassene.

For mer informasjon kontakt. Atle Tangedal att@tekna.no, eller Lene Nordrum len@tekna.no.