InfraPlan 2020

Tekna samler konferansene Infrastrukturdagene og Plan til InfraPlan!

Det å planlegge by- og tettstedsutvikling er en altomfattende oppgave med mange aktører og komplekse problemstillinger, som påvirker samfunnet i generasjoner. Tekna samler derfor plan og infrastrukturmiljøene for å fremme og forsterke samhandling.

  • Fagmiljøene har pekt på behovet for bedre samordning for å ivareta helhetlig by- og tettstedutvikling.
  • Fremtidens infrastrukturprosjekter vil kreve større grad av koordinering fra planlegging, utvikling, gjennomføring, vedlikehold og oppgradering.

Hvordan innleder man et samarbeid som kan utvikle seg til reell samhandling? Hva er styrende for hvordan man skal innrette seg? Med utgangspunkt i egne behov kan man kartlegge hvem man er avhengig av for å fullføre sitt prosjekt. Det kan være optimalt for den enkelte, men ikke nødvendigvis om man ser sitt prosjekt inn i en helhetlig by eller tettstedsutvikling. Konferansen har som mål å gi deg noen av de gode svarene.