Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

PLAN 2019 - involvering og samspill

Skriv ut

Det grønne skiftet - hva betyr det for byene

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger

10:05

Utvikling av Nordhavnen i København, organisering, plan og gjennomføring. Eksempel til etterfølgelse

 • prosessen og organiseringen, at stat og kommune starter med et felles planprogram og en felles organisering

Det gjør at når den planmessige ideen kommer, en ide som er god, så blir den holdbar / bærekraftig i seg selv, som følge av kombinasjonen god ide og god organisasjon.

Mads Birgens, Project Director, COBE

10:45

Handelsmodell/handelsanalyser som verktøy for planlegging i byregioner

 • Presentasjon av modell som verktøy for analyser i kommunal planlegging
 • Verktøy for arealplanlegging i byregioner

Yngve Karl Frøyen, professor institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

11:00

Social justice and sustainabillity at the neighborhood, innlegg på engelsk

Roberta Cucca, førsteamanuensis, Inst for landskap og samfunn, NMBU

11:30

Subject of wellbeeing of compact cities, innlegg på engelsk

Kostas Mouratidis, researcher, Inst for landskap og samfunn, NMBU

12:00

Lunsj

Fortetting - virkemidler og kommunens rolle i fortetting og transformasjon

13:00

Fortetting og virkemiddelbruk i et historisk perspektiv

Hans-Jacob Roald, dosent, Høgskolen Vestlandet

13:30

Samarbeid om virkemiddel i sentrumsutvikling

Mette Gundersen, byutviklingssjef, Skien kommune

14:00

Fortetting med bykvalitet i bybåndet rundt Oslo

 • Presentasjon av veileder

NN, Oslo kommune

14:30

Pause

15:00

Ny bydel - Bodø

 • Virkemidler og verktøy for god fortetting

Stian Aase, prosjektleder, Bodø kommune

15:30

Marviksletta i Kristiansand

 • Kommunens rolle i gjennomføringsfasen

16:00

Fortettingsstrategi for caseområdet Ås, Ski og Frogn i Akershus

Ellen Grepperud, Plan og bygningssjef i Ås kommune

16:30

Evaluering av utbyggingavtaler - Bygg21

Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

17:00

Slutt for dagen

17:30

Byvandring på havnepromenaden fra Operaen og Bjørvika til restauranten

 • Vi går fra hotellet, gjennom byen til Bjørvika og havnepromenaden til Kontraskjæret Husk gode sko

19:00

Middag på Festningen restaurant - krever egen påmelding

3-retters middag med drikkepakke Middagen har egen påmelding og blir fakturert fra Tekna, begrenset antall plasser

Dag 2, 29. august

Smart teknologi i byene

09:00

Byen, teknologien og mennesket

Geir Egilsson, arkitekt/byplanlegger, Asplan Viak

09:30

Smart teknologi i byene og klimaendringer

Hilde Solli, mobilitetsrådgvier, Klimaetaten, Oslo kommune

10:00

Smart Tech - Ny by ny flyplass i Bodø

Stian Aase, byplanlegger, Bodø kommune

10:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:00

Boligplanlegging for et aldrende samfunn

 • Eldreghetto eller
 • Bosituasjon med livskvalitet?

Anne-Sofie Bjelland, prosjektleder, Høgskolen Vestlandet

11:30

Selvkjørende biler, mennesker og andre hindringer

 • Autonome bilder
 • Manuelle arbeidsmetoder

Tomas Levin, sjefingeniør PhD, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

12:00

Lunsj

Blågrønne strukturer - overvann

13:00

Klimakrise i Kristiansand

 • Ekstramværets betydning for fremtidens planlegging

Terje Lilletvedt, teknisk direktør, Kristiansand kommune

13:30

Klimastatus og ekstremvær i fremtiden

 • klodens klimastatus
 • årsaker til klimaendringer
 • fremtidige scenarier og ekstremvær

Eivind Hodnebrog, senior researcher, CICERO

14:00

Pause

14:15

Modellering av gater som urbane flomveier ved ekstremnedbør

 • Presentasjon av årets masteroppgave kåret av RIF 2018
 • Eksempel fra Damsgaard i Bergen

Thea Ingeborg Skrede, sivilingeniør VA, Norconsult AS

14:45

Klimaresiliens og biologisk mangfold

 • Presentasjon av masteroppgave som fikk Statsbygg Masterpris 2018

Taran Aanderaa, Asplan Viak og Vaar Bothner, Gullik Gulliksen AS

17:00

Vi tar forbehold om mindre endringer og justeringer i programmet