Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

PLAN 2019 - involvering og samspill

Skriv ut

Det grønne skiftet - hva betyr det for byene

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger

10:05

Nordhavnen

 • Copenhagen Tomorrow

Mads Birgens, Project Director, COBE

10:45

Handelsmodell/handelsanalyser som verktøy for planlegging i byregioner

 • Presentasjon av modell som verktøy for analyser i kommunal planlegging
 • Verktøy for arealplanlegging i byregioner

Yngve Karl Frøyen, professor institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

11:00

Social justice and sustainabillity at the neighborhood, innlegg på engelsk

Roberta Cucca, førsteamanuensis, Inst for landskap og samfunn, NMBU

11:30

Subject of wellbeeing of compact cities, innlegg på engelsk

Kostas Mouratidis, researcher, Inst for landskap og samfunn, NMBU

12:00

Lunsj

Fortetting - virkemidler og kommunens rolle i fortetting og transformasjon

13:00

Fortetting og virkemiddelbruk i et historisk perspektiv

Hans-Jacob Roald, dosent, Høgskolen Vestlandet

13:30

Samarbeid om virkemiddel i sentrumsutvikling

Mette Gundersen, byutviklingssjef, Skien kommune

14:00

Boligplanlegging for et aldrende samfunn

 • Bosituasjon med livskvalitet?
 • Hvordan står det egentlig til?
 • Hva gjør beboer, boligmarked og kommune?

Anne-Sofie Bjelland, prosjektleder, Høgskolen Vestlandet

14:00

Boligplanlegging for et aldrende samfunn

 • Bosituasjon med livskvalitet?
 • Hvordan står det egentlig til?
 • Hva gjør beboer, boligmarked, kommunen?

Anne-Sofie Bjelland, høgskolelektor, Høgskolen Vestlandet

14:30

Pause

15:00

Ny bydel - Bodø

 • Virkemidler og verktøy for god fortetting

Stian Aase, arealplanlegger, Bodø kommune

15:30

Marviksletta i Kristiansand

 • Kommunens rolle i gjennomføringsfasen

16:00

Plan for Ås sentrum med vekt på fortetting, gjennomføring og involvering

Ellen Grepperud, Plan og bygningssjef i Ås kommune

16:30

Evaluering av utbyggingavtaler - Bygg21

Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

17:00

Slutt for dagen

17:30

Byvandring på havnepromenaden fra Operaen og Bjørvika til restauranten

 • Vi går fra hotellet, gjennom byen til Bjørvika og havnepromenaden til Kontraskjæret Husk gode sko

19:00

Middag på Festningen restaurant - krever egen påmelding

3-retters middag med drikkepakke. Middagen har egen påmelding og blir fakturert fra Tekna, begrenset antall plasser

Dag 2, 29. august

Smart teknologi i byene

09:00

Byen, teknologien og mennesket

 • Byen har funksjon som møteplass, knutepunkt, arbeidsplass og bomiljø. Industri, handel, transport og teknologi har til alle tider påvirket bymiljøet både positivt og negativt.
 • Hvordan utvikler vi byene våre for framtida i samspill med ny teknologi?
 • Hvilke løsninger gir best plass for mennesker?

Geir Egilsson, arkitekt/byplanlegger, Asplan Viak

09:30

Mikromobilitet i byer - hvordan endres bybildet av sykler og sparkesykler

Johan Høgåsen-Hallesby, CTO, Urban Scharings

10:00

Smart teknologi i byene og klimaendringer

Hilde Solli, mobilitetsrådgvier, Klimaetaten, Oslo kommune

10:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:00

Fortetting med bykvalitet i bybåndet rundt Oslo

 • Presentasjon av veileder

Ronny Kristiansen, sjefingeniør, Oslo kommune. Plan og bygningsetaten

11:30

Selvkjørende biler, mennesker og andre hindringer

 • Autonome biler
 • Manuelle arbeidsmetoder

Tomas Levin, sjefingeniør PhD, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

12:00

Lunsj

Blågrønne strukturer - overvann

13:00

Klimakrise i Kristiansand

 • Ekstramværets betydning for fremtidens planlegging

Terje Lilletvedt, teknisk direktør, Kristiansand kommune

13:30

Klimastatus og ekstremvær i fremtiden

 • Klodens klimastatus
 • Årsaker til klimaendringer
 • Fremtidige scenarier og ekstremvær

Eivind Hodnebrog, senior researcher, CICERO

14:00

Pause

14:15

Modellering av gater som urbane flomveier ved ekstremnedbør

 • Presentasjon av årets masteroppgave kåret av RIF 2018
 • Eksempel fra Damsgaard i Bergen

Thea Ingeborg Skrede, sivilingeniør VA, Norconsult AS

14:45

Klimaresiliens og biologisk mangfold

 • Presentasjon av masteroppgave som fikk Statsbygg Masterpris 2018

Taran Aanderaa, Asplan Viak og Vaar Bothner, Gullik Gulliksen AS

15:15

Avslutning og vel hjem

Vi tar forbehold om mindre endringer og justeringer i programmet