Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

PLAN 2019 - involvering og samspill

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder.

PLAN 2019 inneholder temaer som:

  • Planlegging for fremtiden
  • Flere bærekraftige løsninger
  • Sosial og økologisk bærekraft i byutviklingen
  • Planlegging for gode løsninger i forhold til overvann og ekstremvær
  • Planlegging for klimautfordringer
  • Presentasjon av prisvinnende masteroppgaver

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Velkommen til to dager spekket med faglige innlegg og gode samtaler innen byplanlegging.

Konferansemiddagen vil være på historiske Festningen restaurant i eget lokale, vi har begrenset med plasser.

Komiteen som har utarbeidet årets program har bestått av:

Marianne Siiri, arkitekt og byplanlegger, Bodø kommune
Jin Xue, førsteamanuensis, seksjon for region- og byplanlegging, NMBU
Nils-Olav Berge, regiondirektør, WSP Sørlandet
Hans-Jacob Roald, dosent, Høgskulen på Vestlandet
Arve Leiknes, instituttleder byggfag, Høgskolen på Vestlandet
Lene Nordrum, prosjektleder, Tekna