Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Velkommen!

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder. 

Årets temaer

  • Planlegging for fremtiden
  • Flere bærekraftige løsninger
  • Sosial og økologisk bærekraft i byutviklingen
  • Planlegging for gode løsninger i forhold til overvann og ekstremvær
  • Kulturminnevern og byfortetting

Målgruppe

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Samarbeidspartner

  • Oslo Kommune