18.–19. apr.
Oslo Sentrum, OSLO

Ønsker du å oppdatere deg på forskriften? TEK 17 er en forskrift om tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Meld meg på

Beskrivelse

Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften.

  • TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Meld deg på kurset via nito.no

Samarbeidspartnere

  • Nito logo
  • Rif logo
  • Tekna logo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO