19. mai
kl. 13:00–17:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Tekna inviterer sektorstyrene på lønns- og interessesiden til en digital felles PKS-samling på ettermiddagen den 19. mai fra kl 13-16.45.

Meld meg på

Dette er en obligatorisk samling for styremedlemmene i sektorstyrene 2021 for Tekna Privat/Kommune/Stat. Samlingen blir avholdt digitalt av smittevernhensyn.

Formålet med fellesmøtet er forberedelse til den kommende perioden som sentral tillitsvalgt. I løpet av møtet vil dere også bli bedre kjent sektorstyremedlemmer i mellom, bli kjent med Tekna og sentrale personer i Tekna. Det vil bli gitt orientering om aktuelle tema, Teknas strategi, og Teknas aktiviteter og planer framover, og dere vil få utdypet forståelsen av styrets rolle og mandater. Detaljert program for fellesmøtet er under arbeid, og vil bli publisert under egen fane.

Vi gjør oppmerksom på at den 20. mai begynner Samling for representanter og vararepresentanter til R-møtet kl 13. Se egen påmelding til dette arrangementet, lenke her fom 4. mars;.

Pålogging teamsmøte

Noter tidsrom i din kalender så du holder av tiden. Det vil bli sendt ut en teamslenke til fellessamlingen senest dagen før.

Reiseregning

Samlingen vil bli heldigital. Bestilte reiser må avbestilles, og har du allerede hatt utlegg, så har Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna reise@tekna.no. Når dette er gjort, send inn kravet og merk det med 21159/arb.

Skriv ut

Onsdag 19. mai, PKS fellesmøte

13:00 - 14:30

Introduksjon til Teknas R-møte: hva skjer og hvordan skjer det

  • Felles gjennomgang av saker til R21 - presentasjon og diskusjon
  • Fordeling av saker

14:30 - 15:15

Lengre pause

15:15 - 16:45

Diskusjonen om R-møte saker fortsetter