24. apr.
kl. 09:45–17:30

Har du som tillitsvalgt gode nok kunnskaper om pensjonsordningene i din bedrift? Bør du i egenskap av ditt verv ha en mening om dette, og hva skal du egentlig mene? Dette kurset gir deg en bedre forståelse av ulike pensjonsordninger og viktig innsikt i hva din rolle som tillitsvalgt er i forbindelse med slike endringsprosesser.

Meld meg på

På kurset får du:

  • Vite hvilken betydning de nye aldersgrensene i arbeidsmiljøloven får for din bedrift
  • Forståelse for endringsadgangen din arbeidsgiver har i pensjonsordningen
  • Nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor: Har dere en god tjenestepensjonsordning?

Er din bedrift i en prosess med endring av pensjonsordning som mål?

  • Hvilken endringsadgang har arbeidsgiver?
  • Hva er viktig for å sikre et godt resultat?
  • Bli kjent med forutsetninger ved beregning av innskudds- og ytelsespensjoner.

Tidligere deltakere om kurset:

"Foreleserne var dyktige og kunne stoffet veldig godt."

"Det var et innhold som gav god forståelse av pensjonsordninger i privat sektor."

"Anbefaler alle tillitsvalgte dette kurset. Gode kursholdere som presenterte temaet på en forståelig måte"

Skriv ut

Tirsdag 24. april 2018

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:30

Registrering og enkel servering

09:45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

10:00

Pensjonsordninger og forsikringer

  • Innledning til temaet
  • Tillitsvalgtes rolle i forbindelse med pensjonsavtaler
  • Sammenligning av innskuddspensjon og ytelsespensjon

13:00

Lunsj

14:00

Pensjonsordninger og forsikringer fortsetter

17:30

Avlsutning og valgfri middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18108/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18108.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn ved innsending av refusjon for dine reiseutgifter.