13. okt.
kl. 17.30–20.30

Tekna Moss inviterer sine medlemmer til årets andre medlemsmøte. Denne gangen skal Erling Siggerud fra Digital Geologi AS lære oss om de geologiske forholdene/sammensetningen i Moss og utfordringene rundt dette.

Meld meg på

Om en reisende på fineste sommerdagen ankommer Moss med fergen fra Horten er det kanskje ikke det første vedkommende tenker på at Moss by ligger vaglet på kanten av en 200 kilometer lang, flere kilometer dyp knusningssone som strekker seg fra Polen til Lillehammer. Der voldsomme mengder med lava rant utover på østsiden av Jeløya. Om den reisende også var en ivrig fjellvandrer ville de 2000 meter høye forrevne fjell tilsvarende Alpene i dag, vært et eldorado. Men jorden er dynamisk og langsomt har generasjoner med istider slipt ned fjellene til de rundede åsene vi ser idag.

Et klimaks i den lange rekken av istider ble foreløpig nådd for ca 20,000 år siden da hele Scandinavia var dekket av veldige ismasser tilsvarende Antarktis i dag. I randsonen av iskappen trengte havet inn over de delene som var blitt isfrie, og de mange elvene avsatte enorme mengder med sedimenter ut i fjorden. Et kraftig brefremstøt for ca 10500 år siden etterlatte en flere hundre kilometer lang vold av leire, sand, grus og stein, gjennom Moss sentrum og videre rundt Oslofjorden. Nord for Moss ble landskapet skrapt rent for sedimenter som breen skjøv foran seg og avsatte ut i Vælebukta. Utvasking og erosjon forklarer forekomsten av mye sand og grus avsatt i skråningene ned mot Vælebukta oppå de fin-kornede marine sedimentene.

Følgene av disse naturlige geologiske prosessene er at Moss i dag ligger vaglet mellom den knuste kanten av grunnfjell og dyprennen med Oslofjorden som hviler på en ustabil pute av leire og silt.

Spørsmålet blir da; ville man etablert byen der den ligger om fjorden var tom for vann og man kunne se det som her er fortalt? Og hvilke reelle utfordringer skaper mangel på forståelse for det geologiske bildet i videre utvikling av Moss by? Foredraget vil forhåpentligvis gi svar og kaste lys over disse prosesser med dagens bygging av ny jernbane og vei som et bakteppe.

Om foredragsholderene

Dr E.I.H. Siggerud er utdannet geolog fra Universitet i Oslo, med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han har i over 30 år arbeidet med ulike geologisk problemstillinger over store deler av verden. I tillegg til forskningsopphold, undervisning og veiledning av studenter ved universiteter i inn og utland har han skrevet over 250 industristandard rapporter, bøker og publikasjoner med ett vidt spenn relatert til mange ulike geologiske problemstillinger.

Videre kommer Jonathan Parker til å trekke fram en del fakta og ubesvarte spørsmål fra NGIs og Safetecs rapporter, og be om assistanse fra kolleger i Tekna for å finne forklaringer. Jonathan Parker er sivilarkitekt med 40 års yrkeserfaring innen bygg, regulering byplanlegging og samferdsel. Siden 1998 har han vært styreleder/daglig leder for ARKITEKTteam AS med opp til 13 ansatte og avdelingskontorer i Oslo, Sarpsborg og Moss. Han var med på å stifte BBM i 2017.

Finn frem:

House of Foundation, Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss
Skriv ut

17.30

Oppmøte

Det blir servert fingermat og noe å drikke.

17.45

Presentasjon av Erling Siggerud

18.25

Mulighet til å stille spørsmål

18.45

Presentasjon av Jonathan Parker

19.05

Mulighet til å stille spørsmål

19.25

Sosialt i baren