19. sep.
kl. 08:00–10:00

Tekna Bygg og anlegg inviterer til frokostmøte der vi stiller spørsmålet; På hvilke måte er sirkulær økonomi aktuelt for BA-bransjen?

Meld meg på

Beskrivelse

Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte jordens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida.

  • Hvilke konsekvenser får dette for bygg- og anleggsbransjen?

  • Er vi gode nok eller må vi tenke nytt?

Ombruk av materialer er et godt eksempel på god sirkukær økonomi, men kan bransjen levere gode løsninger? Les om dette i Byggeindustrien.

  • Hva er sirkulær økonomi kontra avfall/gjenvinning?
  • Barrierer for sirkulær økonomi i byggebransjen
  • Omsetning av brukte byggevarer
  • Ombruk ved innkjøp

Møtet vil streames, lenke til sendingen vil bli publisert her. Du trenger ikke melde deg på hvis du ønsker å følge streamingen.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17. Møterom: Tekna studio, 4. etg

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: