31. jan.–4. feb. 2022

NY DATO KOMMER ETTER SOMMERFERIEN! Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres som et fysisk kurs, og nødvendige coronatiltak vil bli ivaretatt. Kurset er utsatt et par ganger pga pandemien, men nå håper vi at det er mulig å gjennomføre.

Meld meg på

Kurset et opplæringsprogram for teknisk personell i betongtilslagsindustrien, i henhold til gjeldende standardkrav om opplæring av personell. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av kontrollpersonell i tilslagsindustrien for å tilfredsstille bedriftens behov.

Målgruppe:
Laborant og personell som utfører prøving av tilslag til betong-, asfalt-, mørtel-, vei-, og jernbaneformål.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakeren skal gis innføring i norske/europeiske standarder for tilslag med tilhørende prøvingsstandarder. Det gis en grundig gjennomgang og opplæring i aktuelle prøvingsmetoder som normalt utføres av tilslagsprodusent.

Kursdeltakeren får opplæring i temaer som produksjonskontrollsystem, kontrollplaner, evaluering, ytelseserklæring og krav til CE-merking. Det gis orientering om drift, aktuelt produksjonsutstyr, materialuttak og produksjon av tilslag med krav til egnethet for nevnte formål.

Kursdeltakerne deltar i aktiv opplæring gjennom gruppeoppgaver og gjensidig erfaringsutveksling. De vil få trening i utførelse av laboratoriekontroll, uttak av prøve, prøvingsmetoder, kontroll av prøvingsresultat, evaluering, formidling av resultat, avviksbehandling, registrering, identifikasjon og oppbevaring av prøveresultat.

Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales, inkludert kurspakke pr. dag.

Dagpakke hos hotellet:
Dette inkluderer kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette er inkludert i kurspris.
Hotellrom:
Hotellrom og middag er ikke inkludert i kurspris. Rombestilling tas direkte med hotellet, tlf: 35190010
Varighet:
36 timer inkl. laboratorieøvelser og eksamen.

Skriv ut

Informasjon, program

Program er under revisjon, men det legges opp til to hele dager i lab, og to dager i "klasserom", mandag til torsdag, med eksamen på nett.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG