Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag.

Meld meg på

Kurset et opplæringsprogram for teknisk personell i betongtilslagsindustrien, i henhold til gjeldende standardkrav om opplæring av personell. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av kontrollpersonell i tilslagsindustrien for å tilfredsstille bedriftens behov.

Målgruppe:
Laborant og personell som utfører prøving av tilslag til betong-, asfalt-, mørtel-, vei-, og jernbaneformål.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakeren skal gis innføring i norske/europeiske standarder for tilslag med tilhørende prøvingsstandarder. Det gis en grundig gjennomgang og opplæring i aktuelle prøvingsmetoder som normalt utføres av tilslagsprodusent.

Kursdeltakeren får opplæring i temaer som produksjonskontrollsystem, kontrollplaner, evaluering, ytelseserklæring og krav til CE-merking. Det gis orientering om drift, aktuelt produksjonsutstyr, materialuttak og produksjon av tilslag med krav til egnethet for nevnte formål.

Kursdeltakerne deltar i aktiv opplæring gjennom gruppeoppgaver og gjensidig erfaringsutveksling. De vil få trening i utførelse av laboratoriekontroll, uttak av prøve, prøvingsmetoder, kontroll av prøvingsresultat, evaluering, formidling av resultat, avviksbehandling, registrering, identifikasjon og oppbevaring av prøveresultat.

Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales, inkludert kurspakke pr. dag.

Dagpakke hos hotellet:
Dette inkluderer kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette er inkludert i kurspris.
Hotellrom:
Hotellrom og middag er ikke inkludert i kurspris. Rombestilling tas direkte med hotellet, tlf: 35190010
Varighet:
42 timer inkl. laboratorieøvelser og eksamen.

Skriv ut

Mandag

Alle tidspunkter er cirka-tider. Pauser etter behov, cirka hver time.

0930 (1) Åpning - innledning
Knut Bryne, Norsk Betongforening

1030 (3) Standarder for tilslag med nasjonale tillegg
Paul Glamo, Kontrollrådet

1100 (4) Betongtilslag, hvilke standarder må en forholde seg til
Paul Glamo, Kontrollrådet

1130 (5) Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 21- Alkalireaktivitet
Paul Glamo, Kontrollrådet

1200 Lunsj

1300 (6) Prosedyre for samsvarsattestering av tilslag og filler
Paul Glamo, Kontrollrådet

1330 (7) Tilslag – Veiledning til personell som utfører produksjonskontroll
Paul Glamo, Kontrollrådet

1415 (8) Viktige tilslagsegenskaper ved bruk i betong
Bård Pedersen, Statens vegvesen

1500 (9) Viktige tilslagsegenskaper ved bruk i asfalt, og ubundne lag
Vidar Tjervåg, Tjervåg as

1600 (10) Viktige tilslagsegenskaper ved bruk i asfalt, og ubundne lag – Fortsetter

1630 (11) Gjennomgang av prøveuttak
Vidar Tjervåg

1645 (12) Orientering om laboratorieprøving
Vidar Tjervåg, Tjervåg as / Ole Bjørn Omland, Tjervåg as / Sondre Gulbrandsen Franzefoss Norge AS

1700 Slutt for dagen

Tirsdag

Laboratoriedag – Del 1 i laboratoriet til Tjervåg AS i Heistad
Eget program med deltakerne i øvingsgrupper

0830 Avreise fra hotellet til Heistad (Vi fyller opp bilene)

0845 (13) Metoder for prøving av tilslag – føring av resultat – evaluering
Utdeling av metodebeskrivelser, oppgavehefte/skjemaer/blanketter
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

Gjennomføring av prøvingsmetodene i roterende deltakergrupper:

1200 Lunsj

1300 (14) Gjennomføring av prøvingsmetodene (forts.)

1615: (15) Oppsummering av laboratorieprøvinger
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

1630 Retur til hotell

1700 Slutt for dagen

Onsdag

Laboratoriedag – Del 2 i Heistad

Eget program

0830 Avreise fra hotellet til Heistad (Vi fyller opp bilene)

0845 (16) Gjennomføring av prøvningsmetodene (forts)
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

1200 Lunsj

1300 (17) Gjennomføring av prøvingsmetodene (forts.)

1445 Tilbake til hotell

1500 (18) Oppsummering av laboratorieprøvinger
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

1600 (19) Asfalttilslag, hvilke standarder må en forholde seg til
Sondre Gulbrandsen, Franzefoss

1700 (20) Vegtilslag, hvilke standarder må en forholde seg til
Sondre Gulbrandsen, Franzefoss

1800 Slutt for dagen

Torsdag

Laboratoriedag – Del 3 i Heistad

Eget program

0830 Avreise fra hotellet til Heistad (Vi fyller opp bilene)

0845 (21) Gjennomføring av prøvningsmetodene (forts)
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

1200 Lunsj

1300 (22) Gjennomføring av prøvingsmetodene (forts.)

1400 (23) Oppsummering av laboratorieprøvinger
Vidar Tjervåg / Ole Bjørn Omland / Sondre Gulbrandsen

1430 Tilbake til hotell

1445 (24) Ytelseserklæring, CE – merking
Vidar Tjervåg

1515 (25) Produksjon og lagring av tilslag
Olav Hellekaas, Hellestad Sandtak as

1630 (26) Oppsummering
Knut Bryne, Norsk Betongforening

1700 Slutt for dagen

Fredag

0730 Utsjekking fra hotellet

0800 (27) Eksamen

1100 Slutt / lunsj