13.–16. feb. 2023

Endelig arrangeres P1-kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte og du får praktisk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon. Da det er lenge siden forrige kurs (Corona), prøver vi oss på to kurs i januar/februar. Dette kurset var først satt opp med oppstart 30. januar, men er flyttet to uker fram.

Meld meg på

Etter to års opphold arrangeres det endelig P1-kurs igjen!
Grunnet en lang pause settes det opp to P1-kurs i januar/februar 2023. Meld deg på et av dem allerede idag.

Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i betongtilslagsindustrien, i henhold til gjeldende standardkrav om opplæring av personell. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av kontrollpersonell i tilslagsindustrien for å tilfredsstille bedriftens behov.

Målgruppe:
Laborant og personell som utfører prøving av tilslag til betong-, asfalt-, mørtel-, vei-, og jernbaneformål.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir innføring i norske/europeiske standarder for tilslag med tilhørende prøvingsstandarder. Det gis en grundig gjennomgang og opplæring i aktuelle prøvingsmetoder som normalt utføres av tilslagsprodusent.

Kursdeltakeren får opplæring i temaer som produksjonskontrollsystem, kontrollplaner, evaluering, ytelseserklæring og krav til CE-merking. Det gis orientering om drift, aktuelt produksjonsutstyr, materialuttak og produksjon av tilslag med krav til egnethet for nevnte formål.

Kursdeltakerne deltar aktivt i opplæringen gjennom gruppeoppgaver og gjensidig erfaringsutveksling. Kurset gir trening i utførelse av laboratoriekontroll, uttak av prøve, prøvingsmetoder, kontroll av prøvingsresultat, evaluering, formidling av resultat, avviksbehandling, registrering, identifikasjon og oppbevaring av prøveresultat.

Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales, inkludert kurspakke pr. dag.

Kursprisen inkluderer lunsj og pauseservering på hotellet.
Om du har behov for hotellovernatting og/eller middag bestilles dette hos hotellet. Tlf.: 22 92 22 00. Oppgi referansekode BTEK290123.

Kursets varighet:
36 timer inkl. laboratorieøvelser og eksamen.

Skriv ut

Programmet vil publiseres nærmere kursdato

Kursprogrammet er under revidering og vil publiseres straks det er klart.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven i praksis – TEK 17

7.–8. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Miljøriktig materialvalg

10. jan. 2023
kl. 10.00–16.30
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM