19. okt.
kl. 08:15–12:30

Klimaendringene framover vil gi et varmere, våtere og villere miljø.

Meld meg på

Dette medfører mer og mye kraftigere nedbør, som vi ikke er forberedt på i dag. Store bebygde områder hindrer avrenning og avløpsrør er ikke dimensjonert til å ta unna så mye vann. Håndtering av overvann og bruk av grønne tak vil derfor være viktig for å redusere virkningene av et endret klima.

Møtet vil bli streamet. Du kan følge med direkte fra kl.8. 30

Finn frem:

Tekna studio, 4 etasje
Skriv ut

Møteleder

Margrethe Lunder, Tekna Klima

08:15 - 08:30

Registrering,mingling og frokost

08:30 - 08:40

Praktisk informasjon, litt om TBA

Madelein Storaas, Oslo kommune/Tekna Bygg og anlegg

08:40 - 09:15

By-vassdrag og overvann – effekter av klimaendringer og klimatilpasning

Hege Hisdal, NVE

09:15 - 10:00

Overvannshåndtering som del av byplanleggingen

Kim Paus, Asplan Viak

10:00 - 10:15

Kaffe/te/mobil

10:15 - 11:00

Standard for overvannshåndtering og grønne tak

Hanne Wells, Standard Norge

11:00 - 11:45

Klimatilpasning i aktuelle prosjekter

Jonas Vevatne, Statsbygg

11:45 - 12:15

Oppsummering/spørsmål