28. aug.
kl. 12:00–15:15

Hvordan skal våre renseanlegg overholde rensekravene fra fylkesmannen med den økende mengden overvann som er i dag?

Meld meg på

I mange år har det vært kjent at nær halvparten av våre største renseanlegg ikke overholder kravene stilt i utslippstillatelser fra fylkesmannen. Det antas at den viktigste årsaken til dette er økende mengder overvann og at mange anlegg håper å oppfylle kravet til fjerning av organisk stoff ved hjelp av eksisterende anlegg.

Det er også mulig at norske renseanlegg, stort sett bygget på 1980- og 90-tallet, ikke alltid er blitt vedlikeholdt og oppgradert godt nok. I dette fagtreffet vil vi se nærmere på hvordan eiere av anleggene og myndighetene har forholdt seg til det faktum at en så stor andel av anleggene ikke yter som de skal. Vi vil diskutere hva som bør gjøres og hvor lang tid vi må forvente at det vil ta før vi har oppnådd en akseptabel standard på våre anlegg.

Det er mulig å følge møtet via skype, men krever påmelding ved egenpåmeldingsknapp senest torsdagen før møtet.

Møteleder: Terje Farestvedt

Finn frem:

Grensesvingen 7

1. Fylkesmennene har fått melding om å følge opp anlegg som ikke går bra. Hva fant de ut?

Karsten Butenschøn, Fylkesmannen i Østfold

2. Norsk Vann har dokumentert det samme. Hva har de gjort?

Arne Haarr, Norsk Vann

3. Hva er problemet, og hva kan driftsassistanser bidra med?

Magnhild Førresdal Oppland

4. Hva er problemet: mer spillvann fra en økende befolkning, mer industri, mer overvann?

Helge Eliassen, Oslo VAV

5. Vil innovative anskaffelser få fortgang i oppgraderinger?

6. Hva gjør vi?

Kaj Werner Grimen, Movar IKS