16.–17. okt.
Arrangementet er avlyst

Er du genuint opptatt av å skape læringsløsninger som virker og som kan bidra til at færre elever, studenter og arbeidstakere opplever ensomhet? Da er Oslo Edtech Hackathon stedet du bør være 16.-17. oktober (utsatt fra mars).

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna følger myndighetens retningslinjer for arrangementer og ønsker å bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av korona-viruset i samfunnet. Oslo Edtech Hackathon er flyttet til 16.-17. oktober. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på kurs@tekna.no.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer deg med på et spennende, kreativt og lærerikt døgn hvor du kan bli med å utvikle en løsning samfunnet trenger.

Meld deg på Oslo Edtech Hackathon 2020 her

På Oslo Edtech Hackathon 2020 utfordrer vi deltakerne til å utforme et konsept som tar utgangspunkt i en utsatt gruppe, slik at hverdagen deres blir enklere og terskelen for å delta i samfunnet blir lavere. Dette kan være på skolen, under studiene eller i arbeidslivet. Vi oppfordrer deltakere til selv å velge problemstilling, med den eneste fellesnevneren; "hvordan kan læringsteknologi bidra til å forhindre ensomhet og bidra til et fokus på læring, utvikling og inkludering."

Støtte til deltakelse

Tekna har avsatt midler til deltakerstøtte. Kontakt oss dersom dette er aktuelt.

Hvem kan delta?

Alle kan delta! Vi ønsker oss en blanding av studenter, pedagoger, lærere og andre i utdanningssektoren samt forretningsutviklere, entrepenører, designere og utviklere. Målet er å sette sammen tverrfaglige team der alle har en viktig rolle. Slik kan vi lære mest mulig av hverandre!

Det blir også en Før-Hackathon-samling hos Tekna, facebook event finner du her

Les om eventet på Facebook her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: