20. nov.
kl. 09:00–15:00

Opprydding i spredt avløp er et av flere viktige tiltak for å bedre vannkvaliteten i mange vassdrag. Seminaret vil ta for seg ulike typer renseløsninger, naturbaserte og prefabrikkerte, og hva nyere forskning viser om renseløsningenes evne til å oppfylle rensekravene. Vi vil også vise fram erfaringer fra Sverige.

Meld meg på

Beskrivelse

Som følge av arbeidet med vannforskriften har det nå (igjen) vært satt søkelys på dette arbeidsområdet en del år. Nå er det på tide å se på de forventede forbedringene i vassdragene.

Mange kommuner har nå fått det forvaltningsmessige på plass, og erfaringer og lokal kunnskap om hvordan disse arbeidsoppgavene best løses. En del kommuner har for eksempel erfart at etter som de jobber områdebasert med spredt avløp viser det seg at andre avløpsløsninger, som blant annet trykkavløp, seiler opp som en aktuell løsning fremfor rehabilitering av enkelt anlegg.

Seminaret vil ta for seg ulike typer renseløsninger, naturbaserte og prefabrikkerte, og hva nyere forskning viser om renseløsningenes evne til å oppfylle rensekravene. Vi vil også se på hvordan Sverige jobber med spredt avløp, da dette er litt forskjellig fra hvordan vi i Norge tenker, både hva gjelder helhetsløsninger med fokus på gjenbruk og hvilke anlegg de mener klare å tilfredsstille satte rensekrav.

Finn frem:

Vitenparken Campus Ås, Fredrik A. Dahls vei 8, 1430 Ås